Hiển thị ở box Việc làm mới

Hiển thị : 3 ngày

10 vncoin

26

Hiển thị ở box việc làm HOT

Hiển thị : 3 ngày

15 vncoin

26

Hiển thị ở box việc làm Parttime

Hiển thị : 7 ngày

0 vncoin

26

Hiển thị ở box việc làm nước ngoài

Hiển thị : 7 ngày

10 vncoin

26

Icon New

Hiển thị : 3 ngày

2 vncoin

10

Icon HOT

Hiển thị : 3 ngày

2 vncoin

10

Icon VIP

Hiển thị : 3 ngày

2 vncoin

6

Box Tuyển gấp

Hiển thị : 3 ngày

10 vncoin

6

Baner chính Website (2000x667)

Hiển thị : 4 Tuần

250 vncoin

2

Baner phụ 1 (220x130)

Hiển thị : 4 Tuần

50 vncoin

6

Baner phụ 2 (600x300)

Hiển thị : 4 Tuần

100 vncoin

3

Box việc làm hấp dẫn

Hiển thị : 1 Tuần

10 vncoin

6

Box tuyển dụng tiêu điểm

Hiển thị : 1 Tuần

10 vncoin

6

Tin top VIP 1

Hiển thị : 1 Tuần

10 vncoin

20

Tin khung cam VIP

Hiển thị : 1 Tuần

5 vncoin

10

Tin đóng đô đậm đỏ VIP

Hiển thị : 1 Tuần

5 vncoin

10

Tên mục : Xem CV

1 Tin

1-10 vncoin

Trang riêng dành cho nhà tuyển dụng

Hiển thị : 12 Tuần

200 vncoin


Giảm giá
25%
PRO
2000
15,000,000 VND
20,000,000 VND
Đăng ký ngay
Giảm giá
20%
VIP
1000
8,000,000 VND
10,000,000 VND
Đăng ký ngay
Giảm giá
15%
POWER
600
5,100,000 VND
6,000,000 VND
Đăng ký ngay
Giảm giá
10%
GOLDEN
300
2,700,000 VND
3,000,000 VND
Đăng ký ngay