Hiển thị ở box Việc làm mới

Hiển thị : 3 ngày

10 vncoin

26

Hiển thị ở box việc làm HOT

Hiển thị : 3 ngày

15 vncoin

26

Hiển thị ở box việc làm Parttime

Hiển thị : 7 ngày

0 vncoin

26

Hiển thị ở box việc làm nước ngoài

Hiển thị : 7 ngày

10 vncoin

26

Icon New

Hiển thị : 3 ngày

2 vncoin

10

Icon HOT

Hiển thị : 3 ngày

2 vncoin

10

Icon VIP

Hiển thị : 3 ngày

2 vncoin

6

Box Tuyển gấp

Hiển thị : 3 ngày

10 vncoin

6

Baner chính Website (2000x667)

Hiển thị : 4 Tuần

250 vncoin

2

Baner phụ 1 (220x130)

Hiển thị : 4 Tuần

50 vncoin

6

Baner phụ 2 (600x300)

Hiển thị : 4 Tuần

100 vncoin

3

Box việc làm hấp dẫn

Hiển thị : 1 Tuần

10 vncoin

6

Box tuyển dụng tiêu điểm

Hiển thị : 1 Tuần

10 vncoin

6

Tin top VIP 1

Hiển thị : 1 Tuần

10 vncoin

20

Tin khung cam VIP

Hiển thị : 1 Tuần

5 vncoin

10

Tin đóng đô đậm đỏ VIP

Hiển thị : 1 Tuần

5 vncoin

10

Tên mục : Xem CV

1 Tin

1-10 vncoin

Trang riêng dành cho nhà tuyển dụng

Hiển thị : 12 Tuần

200 vncoin


PRO
2000
20,000,000 VND
20,000,000 VND
Đăng ký ngay
VIP
1000
10,000,000 VND
10,000,000 VND
Đăng ký ngay
POWER
600
6,000,000 VND
6,000,000 VND
Đăng ký ngay
GOLDEN
300
3,000,000 VND
3,000,000 VND
Đăng ký ngay