Giới thiệu công ty

AZServices là gì?
Một tập đoàn đa ngành
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại AZ được thành lập vào ngày 20/11/2014 với định hướng hoạt động kinh doanh đa ngành với nhiều lĩnh vực khác nhau:

AZfoods: Nuôi trồng, sản xuất và kinh doanh thực phẩm sạch
AZtraining: Đào tạo và huấn luyện phát triển kỷ năng cá nhân
AZsales: Tư vấn và hỗ trợ bán hàng
AZlands: Tư vấn đầu tư BĐS và xây dựng
Và hiện này do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, Ban Lãnh Đạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại AZ quyết định đầu tư vào lĩnh vực Dịch Vụ Vệ Sinh Công Nghiệp với thuơng hiệu AZservices 

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Anh Khoa

Website công ty www.aztuyendung.com

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi

Nhà tuyển dụng đã đăng 0 vị trí