Giới thiệu công ty

CE GROUP mang sứ mệnh  phục vụ các tổ chức từ quy mô nhỏ vừa và lớn trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp thông qua bốn dịch vụ chính :

 

·         Giải Pháp Quản Trị

 

·         Nhân Lực Chuyên Gia

 

·         Nguồn Nhân Lực Lao Động

 

·         Quản Trị Quyền Lợi

 

CE GROUP cung cấp tới Khách hàng các dịch vụ từ tuyển dụng , đánh giá, đào tạo và phát triển, tư vấn lao động, thiết kế phần mềm quản lý hoạch định phát triển con đường sự  nghiệp cho mỗi thành viên và tổ chức với mục đích chính để tập trung nâng cao nhất chất lượng, năng suất và hiệu quả của mỗi cá nhân tới tổng nguồn lực của tổ chức, cùng toàn thể các hoạt động của cấu trúc và vận hành bộ máy nhân sự.

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Ms.Nhung

Website công ty http://cevn.com.vn

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi