Giới thiệu công ty

TLD VIỆT NAM là nhà sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu các mặt hàng khoáng sản có uy tín tại Việt Nam. Công ty tập trung nghiên cứu, phát triển chuyên sâu sản phẩm, tạo dựng thương hiệu riêng trên thị trường quốc tế. Hiện tại TLD VIỆT NAM đang xuất khẩu sản phẩm sang nhiều thị trường khác nhau ở khu vực châu Á, châu Phi và châu Úc.

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Trọng Nguyễn

Website công ty www.tldvietnam.com

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi