Giới thiệu công ty

QUẢN LÝ NHÂN VIÊN
✔ Quản lý định biên nhân sự cho cả Hệ thống cửa hàng
✔ Tham gia tuyển chọn và đào tạo nhân viên mới theo tiêu chuẩn của Tocotoco
✔ Thực hiện đánh giá kết quả đào tạo nhân viên thử việc
✔ Lên lịch công việc hàng tuần cho nhân viên và điều chỉnh phát sinh theo quỹ lương của công ty
✔ Sắp xếp, điều động nhân sự thực hiện các công việc và dự án của Hệ thống
✔ Đánh giá kết quả công việc và năng lực của nhân viên định kỳ theo tuần, tháng, quý
✔ Điều chuyển nhân sự giữa các cửa hàng trong Hệ thống
✔ Đề xuất tăng lương, thưởng, cấp bậc cho nhân sự làm việc hiệu quả và lâu dài
✔ Thực hiện các quy định về quản lý nhân sự với công ty
2️⃣ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
✔ Trực tiếp quản lý doanh thu hàng ngày của hệ thống
✔ Gửi báo cáo doanh thu hàng ngày, hàng tuần lên Ban lãnh đạo
✔ Nhận chỉ tiêu doanh số từ Ban lãnh đạo, đưa ra kế hoạch và triển khai nhằm đạt chỉ tiêu
✔ Trực tiếp quản lý theo dõi việc huỷ hoá đơn bán hàng hằng ngày
3️⃣ QUẢN LÝ TÀI SẢN, HÀNG HOÁ, NGUYÊN VẬT LIỆU
✔ Trực tiếp kiểm tra, quản lý tồn đầu, tồn cuối nguyên vật liệu của Hệ thống.
✔ Khớp số liệu nguyên vật liệu với số lượng sản xuất, bán và huỷ.
✔ Giải trình, khắc phục nếu có sự sai lệch về số lượng nguyên vật liệu so với số lượng bán, huỷ.
✔ Trực tiếp kiểm tra, xác nhận đặt hàng và nhận hàng
✔ Theo dõi số lượng công cụ, dụng cụ tài sản hàng tháng, giải trình với Ban lãnh đạo về số lượng huỷ, hư hỏng, mất mát
✔ Quản lý, ký các yêu cầu điều chuyển tài sản, thực phẩm, nguyên vật liệu.
4️⃣ GIẢI QUYẾT SỰ CỐ, KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG
✔Trực tiếp giải quyết các khiếu nại, phàn nàn của khách hàng.
✔ Giải quyết các sự vụ phát sinh trong thẩm quyền
✔ Báo cáo kết quả giải quyết vấn đề lên Ban lãnh đạo
✔ Tổ chức theo dõi, đánh giá sự hài lòng của khách hàng theo quy trình của công ty
5️⃣ ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC CHUNG
✔Giải quyết các sự việc phát sinh hàng ngày của hệ thống
✔ Điều động nhân sự thực hiện công việc
✔ Tổ chức họp đầu/ cuối ca để truyền đạt thông tin cho nhân viên, nắm được vấn đề sự vụ phát sinh trong hoạt động hàng ngày
✔ Tổ chức thực hiện công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
✔ Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, tuần cho từng bộ phận và tổ chức thực hiện
✔ Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho hệ thống cửa hàng và tổ chức thực hiện
✔ Phối hợp với bộ phận kế toán để quản lý xuất nhập tồn nguyên vật liệu, đặt hàng phục vụ kinh doanh.
✔ Phối hợp với bộ phận Marketing đưa ra các chương trình thúc đẩy doanh số
6️⃣ QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ
✔ Tổ chức cơ chế giám sát và trực tiếp giám sát việc thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy trình của cửa hàng.
✔ Báo cáo kết quả các sự việc hàng tuần cho Ban lãnh đạo.
✔ Đề xuất cải tiến hoạt động của cửa hàng.
7️⃣ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC KHÁC
✔ Báo cáo tính hình công cụ, dụng cụ của cửa hàng
✔ Báo cáo xuất, nhập, tồn của từng cửa hàng
✔ Chấm công nhân viên
✔ Giải quyết ngày phép năm, phép lễ cho nhân viên

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Ms Hòa

Website công ty tocotocotea.com
Kết nối với chúng tôi