Giới thiệu công ty

QUẢN LÝ NHÂN VIÊN
✔ Quản lý định biên nhân sự cho cả Hệ thống cửa hàng
✔ Tham gia tuyển chọn và đào tạo nhân viên mới theo tiêu chuẩn của Tocotoco
✔ Thực hiện đánh giá kết quả đào tạo nhân viên thử việc
✔ Lên lịch công việc hàng tuần cho nhân viên và điều chỉnh phát sinh theo quỹ lương của công ty
✔ Sắp xếp, điều động nhân sự thực hiện các công việc và dự án của Hệ thống
✔ Đánh giá kết quả công việc và năng lực của nhân viên định kỳ theo tuần, tháng, quý
✔ Điều chuyển nhân sự giữa các cửa hàng trong Hệ thống
✔ Đề xuất tăng lương, thưởng, cấp bậc cho nhân sự làm việc hiệu quả và lâu dài
✔ Thực hiện các quy định về quản lý nhân sự với công ty
2️⃣ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
✔ Trực tiếp quản lý doanh thu hàng ngày của hệ thống
✔ Gửi báo cáo doanh thu hàng ngày, hàng tuần lên Ban lãnh đạo
✔ Nhận chỉ tiêu doanh số từ Ban lãnh đạo, đưa ra kế hoạch và triển khai nhằm đạt chỉ tiêu
✔ Trực tiếp quản lý theo dõi việc huỷ hoá đơn bán hàng hằng ngày
3️⃣ QUẢN LÝ TÀI SẢN, HÀNG HOÁ, NGUYÊN VẬT LIỆU
✔ Trực tiếp kiểm tra, quản lý tồn đầu, tồn cuối nguyên vật liệu của Hệ thống.
✔ Khớp số liệu nguyên vật liệu với số lượng sản xuất, bán và huỷ.
✔ Giải trình, khắc phục nếu có sự sai lệch về số lượng nguyên vật liệu so với số lượng bán, huỷ.
✔ Trực tiếp kiểm tra, xác nhận đặt hàng và nhận hàng
✔ Theo dõi số lượng công cụ, dụng cụ tài sản hàng tháng, giải trình với Ban lãnh đạo về số lượng huỷ, hư hỏng, mất mát
✔ Quản lý, ký các yêu cầu điều chuyển tài sản, thực phẩm, nguyên vật liệu.
4️⃣ GIẢI QUYẾT SỰ CỐ, KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG
✔Trực tiếp giải quyết các khiếu nại, phàn nàn của khách hàng.
✔ Giải quyết các sự vụ phát sinh trong thẩm quyền
✔ Báo cáo kết quả giải quyết vấn đề lên Ban lãnh đạo
✔ Tổ chức theo dõi, đánh giá sự hài lòng của khách hàng theo quy trình của công ty
5️⃣ ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC CHUNG
✔Giải quyết các sự việc phát sinh hàng ngày của hệ thống
✔ Điều động nhân sự thực hiện công việc
✔ Tổ chức họp đầu/ cuối ca để truyền đạt thông tin cho nhân viên, nắm được vấn đề sự vụ phát sinh trong hoạt động hàng ngày
✔ Tổ chức thực hiện công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
✔ Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, tuần cho từng bộ phận và tổ chức thực hiện
✔ Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho hệ thống cửa hàng và tổ chức thực hiện
✔ Phối hợp với bộ phận kế toán để quản lý xuất nhập tồn nguyên vật liệu, đặt hàng phục vụ kinh doanh.
✔ Phối hợp với bộ phận Marketing đưa ra các chương trình thúc đẩy doanh số
6️⃣ QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ
✔ Tổ chức cơ chế giám sát và trực tiếp giám sát việc thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy trình của cửa hàng.
✔ Báo cáo kết quả các sự việc hàng tuần cho Ban lãnh đạo.
✔ Đề xuất cải tiến hoạt động của cửa hàng.
7️⃣ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC KHÁC
✔ Báo cáo tính hình công cụ, dụng cụ của cửa hàng
✔ Báo cáo xuất, nhập, tồn của từng cửa hàng
✔ Chấm công nhân viên
✔ Giải quyết ngày phép năm, phép lễ cho nhân viên

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Ms Hòa

Website công ty tocotocotea.com

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi