Giới thiệu công ty

là một trong 10 tập đoàn lớn nhất tại Hàn Quốc với mạng lưới hoạt động toàn cầu.  Mạng lưới hoạt động toàn cầu rộng khắp  lên đến con số 198 công ty thành viên, trong số đó có 52 công ty thành viên tại Hàn Quốc và có đến 146 công ty thành viên tại các nước khác trên thế giới và hoạt động tại hơn 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.Ở Việt Nam cho tới hiện này thì công ty đang không ngừng phát triển và đã có gần 100.000 khách hàng với 61 điểm phục vụ toàn quốc.

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Lê Thoa

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi

Nhà tuyển dụng đã đăng 1 vị trí