Giới thiệu công ty

Công Ty TIN HỌC KEY là một công ty đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: phần mềm, phần cứng, truyền hình kỹ thuật số và đào tạo tin học.

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

A. Hòa

Website công ty Công Ty TNHH Tin Học Key

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi