Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Vạn Phát 247

Vạn Phát là một công ty với những nhân sự trẻ,  với sứ mệnh đem lại những lợi ích thiết thực  hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam kết nối trực tiếp với các nhà bán Trung Quốc về nguồn hàng. Nhằm giải quyết bài toán nguồn hàng cho doanh nghiệp. Kiểm soát quá trình vận hành hàng hóa của khách hàng và quản lý các đơn đặt hàng cũng như nhà cung cấp mà khách hàng đã giao dịch.

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Lê Thị Tuyết Linh

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi