Giới thiệu công ty

Công ty TNHH POSCO SS-VINA được thành lập vào tháng 5 năm 2010, là công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Phòng HCNS

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi