Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Quảng cáo và Thương mại Ring ID (Ring Identity Design Trade and Advertising Limited Company) viết tắt là Ring ID Co., Ltd được thành lập vào tháng 10 năm 2004 hoạt động trong lĩnh vực cung cấp Dịch vụ sáng tạo ý tưởng, thông điệp, hình ảnh truyền thông quảng cáo; Thiết kế đồ họa phục vụ truyền thông, xuất bản; Tư vấn sáng tạo xây dựng thương hiệu ; Thiết kế sản xuất các chương trình quảng cáo, truyền thông, tiếp thị, quan hệ công chúng...
 

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Ms Loan

Website công ty http://ringid.vn

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi