Giới thiệu công ty

CHẤT LƯỢNG TƯ VẤN: “TẦM” – “CHẤT” – “HIỂU“ Tầm nhìn của mỗi dự án. Chất lượng thiết kế. Hiểu biết nhà đầu thầu và thiết bị.

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Phòng HCNS

Website công ty www.hitech.net.vn

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi

Nhà tuyển dụng đã đăng 1 vị trí