Giới thiệu công ty

Công ty còn khá non trẻ.
Lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh thương mại và du lịch

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Vũ Thị Kim Dung

Website công ty CTY CP Phát triển thương mại và dịch vụ Trường Sinh

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi

Nhà tuyển dụng đã đăng 15 vị trí