Giới thiệu công ty

Công Ty TNHH Tư vấn Thương mại và Dịch vụ Nhiệt Đới - GPO (GROWTH PEOPLE AND ORGANIZATIONS)  là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ nhân sự như: tuyển dụng nhân sự, đào tạo nội bộ về các kỹ năng làm việc quản lý, chuyên môn về nghề nhân sự và tư vấn doanh nghiệp. Hiện công ty đang hợp tác với các đối tác Singapore để phát triển dịch vụ tại Việt Nam và khu vực ASEAN.

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

GPO Andrea

Website công ty GPO Andrea

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi