Giới thiệu công ty

 
- Phối hợp cùng trưởng bộ phận Marketing lên ý tưởng, soạn thảo kế hoạch & trực tiếp triển khai, đo lường và báo cáo các hoạt động trade marketing & kích hoạt thương hiệu tại địa điểm vật lý;
- Triển khai trực tiếp các chiến dịch sales / telesales (có thưởng & hoa hồng theo doanh số);
- Tổ chức công tác nghiên cứu thị trường, dự báo tiềm năng doanh thu từ thi trường, thói quen tiêu dùng;
- Tham gia phụ trách nội dung đăng tải trên Website, Facebook và các kênh truyền thông mạng xã hội khác;
- Lập kế hoạch, thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động tổ chức sự kiện bán hàng theo tháng, quý, năm;
- Tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt với đối tác & các bên liên quan;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng bộ phận;
- Thu nhập, xử lý và phân tích thông tin thị trường, tham mưu chiến lược kinh doanh và quy mô đầu tư.
Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Ms. Thành Ngô

Website công ty freshdeli.co

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi

Nhà tuyển dụng đã đăng 2 vị trí