Giới thiệu công ty

Newly established, GreatSaigon is a directory covering a wide range of restaurants, events and
shops for expats and generally the English speaking community in Saigon.
Please find below job description for our current vacancy.
Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Trâm

Điện thoại

083 517 2272

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi

Nhà tuyển dụng đã đăng 1 vị trí