Giới thiệu công ty

Công ty R TECHNO không chỉ giới thiệu việc làm cho bạn tại các Công ty hàng đầu Nhật Bản như TOYOTA, HONDA, YAMAHA, SUZUKI, Tập đoàn MITSUBISHI, HITACHI, ASAHIKASEI... mà còn tại các Công ty của Hoa Kì và Châu Âu như GM, FORD, BMW, MERCEDES BENZ, và GOOGLE... Bằng việc đăng kí trên Website của chúng tôi, bạn sẽ nhận được lời mời tuyển dụng từ những Công ty này.   Chúng tôi có 4 nguồn tuyển dụng sau: 1.           Các Công ty Nhật tại Nhật Bản. 2.           Các Công ty Nhật tại Việt Nam. 3.           Các Công ty- Tập đoàn Mỹ tại Hoa Kì. 4.           Các Công ty- Tập đoàn Mỹ tại Việt Nam.  Cơ hội làm việc của bạn sẽ được mở rộng hơn từ những vị trí tuyển dụng của các Công ty này, vì thế bạn có thể chọn lựa những vị trí phù hợp và có điều kiện tốt nhất cho bản thân mình.

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Ms. Duyên

Website công ty www.r-technovietnam.com

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi