Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Shinwon Castech Việt Nam với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc.

Công ty chuyên về sản xuất về lĩnh vực cơ khí; linh kiện xe ủi, xe hơi... 

Công ty mới thành lập năm 2014 và đi vào hoạt động sản xuất từ năm 2015. 

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Đặng Ngọc Thảo

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi