Giới thiệu công ty

SME Hospital là mô hình Bệnh viện dành cho Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, nơi cung cấp các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong các mảng: quản trị, tài chính, kế toán, nhân sự, luật, marketing, truyền thông, thương hiệu, bán hàng… Là một mô hình Doanh nghiệp xã hội, SME hospital thực hiện sứ mạng “Vì sức khoẻ doanh nghiệp Việt” với các nhiệm vụ: 

- Khám và chữa bệnh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Xây dựng kho tri thức và các phác đồ điều trị cho các vấn đề của doanh nghiệp.
- Xây dựng mạng lưới chuyên gia

Là một tổ chức thành lập bởi SME, dành cho SME, chúng tôi mong muốn kết nối những chuyên gia có năng lực và sẵn sàng chia sẻ tri thức cho cộng đồng cùng hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt.

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Đinh Thái

Website công ty http://smehospital.com

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi

Nhà tuyển dụng đã đăng 15 vị trí