Giới thiệu công ty

Trung tâm Công nghệ Thông tin Đại học Huế (HITEC) là đơn vị trực thuộc Đại học Huế, được thành lập theo quyết định số 636/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 31/12/2004 của Giám đốc Đại học Huế, có trụ sở đặt tại Đại học Huế.

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Quang Vũ

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi

Nhà tuyển dụng đã đăng 0 vị trí