Giới thiệu công ty

Sự bùng nổ Internet và các phương tiện di động trong những năm gần đây đã khiến các doanh nghiệp phải thay đổi quan niệm của mình về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Phòng IT không còn là một bộ phận hỗ mang tính công cụ trong doanh nghiệp nữa mà đã trở thành một phần của quản lý, được tham gia vào việc hoạch định chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp.
VDATA là một công ty trẻ và năng động trong khu vực kinh tế tư nhân. Chúng tôi làm việc cùng nhau để trở thành một nhà tích hợp hệ thống và cung cấp giải pháp CNTT chuyên nghiệp.

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Huyền

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi