Giới thiệu công ty

Viện quản lý và đào tạo dạy nghề ESC Việt Nam được thành lập năm 2005 và hoạt động trong lĩnh vực:
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng về quản trị kinh doanh.
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu.
- Tổ chức đào tạo ngắn hạn các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý nhân sự, quản trị kinh doanh.
- Nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trình xây dựng.

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Lê Hiếu

Website công ty http://www.escvietnam.edu.vn

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi