Ứng viên Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 364 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Nguyễn Khánh
     (29 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại 3 - 5 năm

Hoang Dinh Duc
     (27 tuổi)

  Cập nhật 19/04/2018
Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại Trên 5 năm

Nguyễn Thị Ngọc Thương

  Cập nhật 12/04/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại Dưới 1 năm

Đỗ Thị Thu
     (22 tuổi)

  Cập nhật 10/04/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại Việc làm quốc tế Dưới 1 năm

Ngô Văn Vinh
     (20 tuổi)

  Cập nhật 05/04/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại 1 - 3 năm

Phạm Thị Hồng Duyên
     (22 tuổi)

  Cập nhật 02/04/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Thanh Diễm
     (24 tuổi)

  Cập nhật 28/03/2018
Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại Kiến trúc/ Thiết kế nội thất 1 - 3 năm

Lê Thị Hương Lan
     (25 tuổi)

  Cập nhật 23/03/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại 1 - 3 năm

Nguyễn Huy Hào
     (29 tuổi)

  Cập nhật 22/03/2018
Giáo dục/ Đào tạo Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại 3 - 5 năm

      Nguyễn Minh Đức
     (29 tuổi)

  Cập nhật 21/03/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại Trên 5 năm