Ứng viên Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 365 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Nguyễn Ngọc Anh
     (29 tuổi)

  Cập nhật 19/06/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Hành chính/ Nhân sự Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại 1 - 3 năm

Nguyễn Ngọc Lâm
     (25 tuổi)

  Cập nhật 17/05/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại 3 - 5 năm

Phạm Vũ Quỳnh Anh
     (24 tuổi)

  Cập nhật 14/05/2018
Giáo dục/ Đào tạo Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại 1 - 3 năm

Trần Hồng Hà
     (22 tuổi)

  Cập nhật 11/05/2018
Bán hàng/Kinh doanh Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại 1 năm

Trần Thị Thu Hiền
     (31 tuổi)

  Cập nhật 07/05/2018
Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại 1 năm

Lê Trúc Ly
     (31 tuổi)

  Cập nhật 02/05/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Du lịch/ Nhà hàng/ Khách sạn Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại Trên 5 năm

Nguyễn Như Quỳnh

  Cập nhật 02/05/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Mỹ phẩm/ Thời trang/ Làm đẹp Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại 1 - 3 năm

Phan Thị Thúy Liễu
     (27 tuổi)

  Cập nhật 27/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại 3 - 5 năm

Hoang Dinh Duc
     (28 tuổi)

  Cập nhật 19/04/2018
Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại Trên 5 năm

Nguyễn Thị Ngọc Thương

  Cập nhật 12/04/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại Dưới 1 năm