Ứng viên Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 2397 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Lý Ngọc Đào
     (23 tuổi)

  Cập nhật 16/10/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Không yêu cầu

      Dương Anh Dũng
     (24 tuổi)

  Cập nhật 20/09/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng CNTT/ Phần mềm CNTT/ Phần cứng, Mạng 1 - 3 năm

      Nguyễn Hoàng Mỹ Hạnh
     (25 tuổi)

  Cập nhật 28/08/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Dự án Thư ký/Trợ lý 3 - 5 năm

      nguyễn thị thủy
     (24 tuổi)

  Cập nhật 28/08/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Không yêu cầu

      Thiên Thanh
     (48 tuổi)

  Cập nhật 07/08/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Dưới 1 năm

      ĐOÀN HỒ THẢO VY
     (27 tuổi)

  Cập nhật 02/08/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Trên 5 năm

      Nguyễn Bảo Ngọc
     (27 tuổi)

  Cập nhật 30/07/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 - 3 năm

      nguyễn thị liên
     (22 tuổi)

  Cập nhật 27/07/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng 3 - 5 năm

      Nguyễn Thị Ngọc Thủy
     (26 tuổi)

  Cập nhật 25/07/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Hành chính/ Nhân sự Giáo dục/ Đào tạo 1 - 3 năm

      BAO HIEM VIEN DONG
     (32 tuổi)

  Cập nhật 05/07/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Không yêu cầu