Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 2347 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Lại Thủy Tiên
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Hành chính/ Nhân sự 1 năm

Lê Thị Thùy Trang
     (24 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng 1 năm

Phan Thị Khánh Ly
     (25 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng 1 năm

Văn Tiến Nam
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng 1 - 3 năm

Hoàng Kim Chi
     (24 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng 1 - 3 năm

Bùi Mạnh Khương
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng CNTT/ Phần mềm 1 - 3 năm

      Phạm Quang Tùng
     (24 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Ngân hàng/ Đầu tư/ Chứng khoán Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Thúy Kiều
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Hành chính/ Nhân sự Giáo dục/ Đào tạo 1 năm

Ngô Văn Hồng
     (23 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng 1 - 3 năm

      Ngô Thị Lệ Hằng
     (27 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Du lịch/ Nhà hàng/ Khách sạn Giáo dục/ Đào tạo Không yêu cầu