Ứng viên Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 2391 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      BAO HIEM VIEN DONG
     (32 tuổi)

  Cập nhật 05/07/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Không yêu cầu

      le thi bich hoa

  Cập nhật 30/06/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Dưới 1 năm

      Thêu Nguyễn thị
     (25 tuổi)

  Cập nhật 25/06/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Hành chính/ Nhân sự Không yêu cầu

      Lê Văn Duy
     (25 tuổi)

  Cập nhật 18/06/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Hành chính/ Nhân sự 1 - 3 năm

      Lâm Bảo Ngọc
     (22 tuổi)

  Cập nhật 13/06/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Thư ký/Trợ lý Việc làm quốc tế Không yêu cầu

      Mai Nguyen
     (19 tuổi)

  Cập nhật 29/05/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Không yêu cầu

      Quang Hoàng
     (18 tuổi)

  Cập nhật 29/05/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Dưới 1 năm

      Bùi Như Mai
     (27 tuổi)

  Cập nhật 28/05/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Hành chính/ Nhân sự Dưới 1 năm

      Nguyễn Đăng Phước
     (23 tuổi)

  Cập nhật 28/05/2018
Bán hàng/Kinh doanh Lao động phổ thông Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Dưới 1 năm

      Đoàn Vũ Ngọc Ánh
     (18 tuổi)

  Cập nhật 24/05/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng 1 năm