Ứng viên Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 860 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

Phạm Thị Thơm
     (23 tuổi)

  Cập nhật 19/04/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học Dưới 1 năm

Đường Thị Huyền Nga
     (23 tuổi)

  Cập nhật 19/04/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học Dưới 1 năm

Trần Nhị Kiều Oanh
     (23 tuổi)

  Cập nhật 18/04/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học QA/QC Dưới 1 năm

Đoàn Đình Hưng
     (26 tuổi)

  Cập nhật 17/04/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học 1 - 3 năm

Phan Văn Danh
     (25 tuổi)

  Cập nhật 17/04/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp 1 năm

Võ Trung Hiếu
     (25 tuổi)

  Cập nhật 17/04/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng 3 - 5 năm

Nguyễn Công Khiêm
     (25 tuổi)

  Cập nhật 12/04/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học 1 - 3 năm

Đỗ Thị Cẩm Tú
     (23 tuổi)

  Cập nhật 09/04/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học QA/QC Không yêu cầu

Nguyễn Phương Thảo
     (23 tuổi)

  Cập nhật 06/04/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học QA/QC Không yêu cầu

Lê Văn Tiên
     (29 tuổi)

  Cập nhật 02/04/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học 3 - 5 năm