Ứng viên Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 869 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Nguyễn Các Như Ngọc
     (24 tuổi)

  Cập nhật 03/10/2018
Hành chính/ Nhân sự Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học Không yêu cầu

      Nguyễn Công Toàn
     (31 tuổi)

  Cập nhật 04/06/2018
Bán hàng/Kinh doanh Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Trên 5 năm

      Vũ Thị Tâm
     (23 tuổi)

  Cập nhật 22/05/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng QA/QC Dưới 1 năm

      Đặng Thị Hoàng Diễm
     (23 tuổi)

  Cập nhật 19/05/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học Môi trường/ Xử lý chất thải Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Không yêu cầu

Nguyen Thi Diem Suong
     (23 tuổi)

  Cập nhật 14/05/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học Dưới 1 năm

Hoa Xuân Luân
     (24 tuổi)

  Cập nhật 14/05/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học Dưới 1 năm

Lê Thị Thùy Linh
     (24 tuổi)

  Cập nhật 09/05/2018
Bán hàng/Kinh doanh Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học Không yêu cầu

Ngo Qui Khanh
     (46 tuổi)

  Cập nhật 07/05/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học Trên 5 năm

Phạm Thị Thơm
     (24 tuổi)

  Cập nhật 04/05/2018
Cơ khí/ Chế tạo Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Dưới 1 năm

Trương Thị Xuân Dàng
     (24 tuổi)

  Cập nhật 04/05/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học Dưới 1 năm