Ứng viên Điện/ Điện tử/ Điện lạnh hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 2143 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Quang Đăng
     (21 tuổi)

  Cập nhật 17/07/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Dưới 1 năm

      Trần Minh Phước
     (30 tuổi)

  Cập nhật 28/06/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Y tế/Dược/Sức khoẻ Trên 5 năm

      Trần Bảo Duy
     (24 tuổi)

  Cập nhật 13/06/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Không yêu cầu

      Dương Quang Thức
     (24 tuổi)

  Cập nhật 16/05/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Dưới 1 năm

Trần Quang Trung
     (23 tuổi)

  Cập nhật 15/05/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh 1 - 3 năm

Nguyễn Hữu Tam
     (28 tuổi)

  Cập nhật 15/05/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng 1 - 3 năm

Đậu Sỹ Thành
     (23 tuổi)

  Cập nhật 14/05/2018
Cơ khí/ Chế tạo Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Dưới 1 năm

Nguyễn Thanh Tuân
     (33 tuổi)

  Cập nhật 11/05/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh 3 - 5 năm

Nguyễn Văn Quang
     (24 tuổi)

  Cập nhật 11/05/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh 1 - 3 năm

Huỳnh Tấn Trường
     (24 tuổi)

  Cập nhật 10/05/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh 1 năm