Ứng viên Điện/ Điện tử/ Điện lạnh hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 2121 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Trần Minh Phước
     (30 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Y tế/Dược/Sức khoẻ Trên 5 năm

Nguyễn Hữu Việt
     (22 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Cơ khí/ Chế tạo Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Dưới 1 năm

Huỳnh Thanh Vũ
     (25 tuổi)

  Cập nhật 19/04/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh 1 - 3 năm

Trần Phú Hòa
     (28 tuổi)

  Cập nhật 17/04/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Xây dựng 3 - 5 năm

Lê Thị Ngọc Thơ
     (22 tuổi)

  Cập nhật 16/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Không yêu cầu

Nguyễn Quang Quyền
     (29 tuổi)

  Cập nhật 16/04/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Trên 5 năm

Nguyễn Minh Tựu
     (23 tuổi)

  Cập nhật 13/04/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh 1 - 3 năm

Nguyễn Vũ Xuân Điệp
     (23 tuổi)

  Cập nhật 13/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Cơ khí/ Chế tạo Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Không yêu cầu

Trương Văn Hải
     (35 tuổi)

  Cập nhật 13/04/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Trên 5 năm

Đinh Quang Phú
     (37 tuổi)

  Cập nhật 13/04/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Xây dựng Trên 5 năm