Ứng viên Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 567 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

Đào Thị Nhàn
     (22 tuổi)

  Cập nhật 22/05/2018
Bán hàng/Kinh doanh Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Dưới 1 năm

Đào Thị Kiều Trang
     (29 tuổi)

  Cập nhật 12/05/2018
Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 3 - 5 năm

Lữ Thị Kiều Duyên
     (26 tuổi)

  Cập nhật 10/05/2018
Bán hàng/Kinh doanh Hành chính/ Nhân sự Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản 1 - 3 năm

Trần Thị Thùy Linh
     (23 tuổi)

  Cập nhật 10/05/2018
Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 - 3 năm

Nguyễn Thị Giang
     (24 tuổi)

  Cập nhật 03/05/2018
Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản 1 - 3 năm

      Phạm Hồng Anh
     (20 tuổi)

  Cập nhật 02/05/2018
Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản Không yêu cầu

Thái Nữ Vĩnh Quyên
     (24 tuổi)

  Cập nhật 27/04/2018
Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản CNTT/ Thiết kế - Đồ họa 1 năm

Huỳnh Thị Ngọc Trinh
     (20 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản Sinh viên/ Thực tập/ Mới tốt nghiệp 1 - 3 năm

      Bùi Ngọc Phượng
     (26 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản Du lịch/ Nhà hàng/ Khách sạn 1 - 3 năm

Lê Hà Thu
     (22 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản 1 năm