Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 567 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Bùi Ngọc Phượng
     (47 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản Du lịch/ Nhà hàng/ Khách sạn 1 - 3 năm

Lê Hà Thu
     (22 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản 1 năm

Hoang Dinh Duc
     (27 tuổi)

  Cập nhật 19/04/2018
Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại Trên 5 năm

Nguyễn Thị Thơ
     (24 tuổi)

  Cập nhật 19/04/2018
Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Việc làm bán thời gian/ Freelance 1 năm

Nguyễn Thị Quỳnh
     (22 tuổi)

  Cập nhật 18/04/2018
Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 năm

Nguyễn Thị Thanh Huyền
     (22 tuổi)

  Cập nhật 18/04/2018
Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 năm

Phạm Thị Thanh Ngà
     (22 tuổi)

  Cập nhật 17/04/2018
Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 năm

      Trần Thị Lanh
     (24 tuổi)

  Cập nhật 17/04/2018
Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 - 3 năm

Nguyễn Hữu Đức
     (20 tuổi)

  Cập nhật 16/04/2018
Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 năm

Đinh Đan Lệ Quyên
     (23 tuổi)

  Cập nhật 16/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản 1 năm