Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 13087 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Vũ Thị Hương
     (33 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Trên 5 năm

      Nguyễn Thị Hồng Nhung
     (29 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

Nguyễn Thị Quỳnh Vân
     (44 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Trên 5 năm

      Phạm Thị Bích Thùy
     (28 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Trên 5 năm

Nguyễn Tiến Thành
     (27 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

Nguyễn Thị Vân Anh
     (25 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

      Phạm Quang Tùng
     (24 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Ngân hàng/ Đầu tư/ Chứng khoán Dưới 1 năm

Bùi Thị Hạnh
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Dưới 1 năm

      Phạm Kim Chi
     (28 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Trên 5 năm

Nguyễn Thị Hương
     (31 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Trên 5 năm