Ứng viên Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 13138 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Ý Như Trần
     (28 tuổi)

  Cập nhật 18/09/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 năm

      DINH THI CAM TRUC
     (29 tuổi)

  Cập nhật 10/09/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

      Trang Kim Phượng
     (29 tuổi)

  Cập nhật 31/08/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Hành chính/ Nhân sự Thư ký/Trợ lý 3 - 5 năm

      Phạm Quang Tùng
     (25 tuổi)

  Cập nhật 01/08/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Bất động sản Ngân hàng/ Đầu tư/ Chứng khoán 1 năm

      Nguyễn Ngọc Hoa
     (25 tuổi)

  Cập nhật 30/07/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

      Hiền Nguyễn
     (22 tuổi)

  Cập nhật 29/07/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Hành chính/ Nhân sự Ngân hàng/ Đầu tư/ Chứng khoán 1 - 3 năm

      Vương Thị Hoài Phương
     (32 tuổi)

  Cập nhật 28/07/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

      Nguyễn Thị Phương Dung
     (29 tuổi)

  Cập nhật 26/07/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Dưới 1 năm

      Đỗ Phương Linh
     (22 tuổi)

  Cập nhật 25/07/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Hành chính/ Nhân sự Du lịch/ Nhà hàng/ Khách sạn 1 - 3 năm

      Lê Đình Luyến
     (31 tuổi)

  Cập nhật 23/07/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 3 - 5 năm