Ứng viên Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 13135 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Hoàng Thị Phương Thuỳ
     (24 tuổi)

  Cập nhật 18/07/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

      Phạm Quang Tùng
     (25 tuổi)

  Cập nhật 17/07/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Bất động sản Ngân hàng/ Đầu tư/ Chứng khoán 1 năm

      Nguyễn Thị Quỳnh Như
     (23 tuổi)

  Cập nhật 12/07/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

      Nguyễn Thị Dịu
     (21 tuổi)

  Cập nhật 01/07/2018
Bán hàng/Kinh doanh Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

      Nguyễn Thị Tố Như
     (21 tuổi)

  Cập nhật 30/06/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Dưới 1 năm

      LÊ THỊ PHƯƠNG
     (23 tuổi)

  Cập nhật 28/06/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

      Mai Văn Hải
     (24 tuổi)

  Cập nhật 27/06/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Dưới 1 năm

      Thêu Nguyễn thị
     (25 tuổi)

  Cập nhật 25/06/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Hành chính/ Nhân sự Không yêu cầu

      Quý Cô Hilary
     (23 tuổi)

  Cập nhật 22/06/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

      Nguyễn Khánh
     (29 tuổi)

  Cập nhật 21/06/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Thực phẩm/ DV ăn uống 3 - 5 năm