Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 5750 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Mai Bảo Trọng
     (41 tuổi)

  Cập nhật 22/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Kho vận/Vật tư/Mua hàng Trên 5 năm
Bán hàng/Kinh doanh Không yêu cầu

Lưu Thanh Thủy
     (33 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng 3 - 5 năm

      Khải Nguyễn
     (31 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh 3 - 5 năm

Nguyễn Thị Bảo Trang
     (22 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Việc làm bán thời gian/ Freelance 1 năm

Nguyễn Thành Nam
     (28 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Trên 5 năm

      Nguyễn Thị Ánh Ly
     (25 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Mỹ phẩm/ Thời trang/ Làm đẹp 3 - 5 năm

      Võ Tiến Thành
     (29 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Lao động phổ thông Không yêu cầu

Võ Thị Thủy Tiên
     (26 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Kho vận/Vật tư/Mua hàng 1 - 3 năm

Lê Thị Huỳnh Như
     (22 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Hành chính/ Nhân sự Dưới 1 năm