Ứng viên Bán hàng/Kinh doanh hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 5829 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Nguyễn Văn Nam
     (27 tuổi)

  Cập nhật 17/09/2018
Bán hàng/Kinh doanh Giáo dục/ Đào tạo Kho vận/Vật tư/Mua hàng 3 - 5 năm

      Nguyễn Tiến Trung
     (33 tuổi)

  Cập nhật 17/09/2018
Bán hàng/Kinh doanh Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Việc làm quốc tế Trên 5 năm

      Nguyễn Hoàng Nhã Sơn
     (21 tuổi)

  Cập nhật 13/09/2018
Bán hàng/Kinh doanh Dưới 1 năm

      Hưng Nguyễn
     (23 tuổi)

  Cập nhật 31/08/2018
Bán hàng/Kinh doanh Không yêu cầu

      Vũ Thị Hoa
     (20 tuổi)

  Cập nhật 17/08/2018
Bán hàng/Kinh doanh 1 - 3 năm

      Trịnh Hoàng Anh
     (29 tuổi)

  Cập nhật 13/08/2018
Bán hàng/Kinh doanh Trên 5 năm

      Oanh Lê Thị Xuân
     (21 tuổi)

  Cập nhật 10/08/2018
Bán hàng/Kinh doanh Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Dưới 1 năm

      ĐỖ ĐẶNG MỸ LINH
     (22 tuổi)

  Cập nhật 09/08/2018
Bán hàng/Kinh doanh Hành chính/ Nhân sự Thư ký/Trợ lý 1 năm

      NGUYỄN THANH LIÊM
     (26 tuổi)

  Cập nhật 09/08/2018
Bán hàng/Kinh doanh Không yêu cầu

      Nguyễn Linh Đan
     (14 tuổi)

  Cập nhật 02/08/2018
Bán hàng/Kinh doanh Không yêu cầu