Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 1164 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

Võ Văn Linh
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Cơ khí/ Chế tạo Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng 1 năm

Nguyễn Hồng Hải
     (28 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng 1 - 3 năm

Nguyễn Thị Huệ
     (34 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Thư ký/Trợ lý 1 - 3 năm

Lê Văn Hương
     (32 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng 3 - 5 năm

duc duc
     (24 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Kho vận/Vật tư/Mua hàng 1 năm

Phạm Văn Đức
     (24 tuổi)

  Cập nhật 19/04/2018
Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng 1 - 3 năm

Võ Vĩnh Thanh Phong
     (35 tuổi)

  Cập nhật 19/04/2018
Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng QA/QC Trên 5 năm

NGUYỄN TIẾN ĐẠT
     (26 tuổi)

  Cập nhật 19/04/2018
Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Môi trường/ Xử lý chất thải Dưới 1 năm

      Phạm Minh Tú
     (28 tuổi)

  Cập nhật 18/04/2018
Cơ khí/ Chế tạo Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng 3 - 5 năm

Ngô Thị Mỹ Hạnh
     (27 tuổi)

  Cập nhật 18/04/2018
Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Thư ký/Trợ lý Dưới 1 năm