Ứng viên Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 1179 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Nguyễn Khánh
     (29 tuổi)

  Cập nhật 21/06/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Thực phẩm/ DV ăn uống 3 - 5 năm

      Phùng Minh Đức
     (25 tuổi)

  Cập nhật 17/06/2018
Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Xây dựng Người nước ngoài 3 - 5 năm

      Nguyễn Vinh Hoàng
     (30 tuổi)

  Cập nhật 12/06/2018
Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Xây dựng Trên 5 năm

      Đỗ Thành Đạt
     (26 tuổi)

  Cập nhật 05/06/2018
Bán hàng/Kinh doanh Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 - 3 năm

      Phan Hửu Hiệp
     (23 tuổi)

  Cập nhật 22/05/2018
Bán hàng/Kinh doanh Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Không yêu cầu

      Vũ Thị Tâm
     (23 tuổi)

  Cập nhật 22/05/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng QA/QC Dưới 1 năm

Phạm Đinh Hà
     (29 tuổi)

  Cập nhật 21/05/2018
Bán hàng/Kinh doanh Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng 1 - 3 năm

Đinh Văn Tình
     (29 tuổi)

  Cập nhật 17/05/2018
Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng 1 - 3 năm

      Dương Quang Thức
     (25 tuổi)

  Cập nhật 16/05/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Dưới 1 năm

Nguyễn Hữu Tam
     (28 tuổi)

  Cập nhật 15/05/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng 1 - 3 năm