Ứng viên Marketing/ PR/ Thương mại điện tử hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 2353 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Nguyễn Tiến Trung
     (33 tuổi)

  Cập nhật 27/09/2018
Bán hàng/Kinh doanh Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Việc làm quốc tế Trên 5 năm

      Trịnh Thị Cẩm Linh
     (23 tuổi)

  Cập nhật 20/09/2018
Bán hàng/Kinh doanh Hành chính/ Nhân sự Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 năm

      Jongmin Park
     (34 tuổi)

  Cập nhật 09/09/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Ngân hàng/ Đầu tư/ Chứng khoán Việc làm tiếng Hàn 1 năm

      Bao Gia

  Cập nhật 04/09/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 năm

      Nguyễn Bảo Ngọc
     (27 tuổi)

  Cập nhật 30/07/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 - 3 năm

      Nguyễn Văn Trường

  Cập nhật 25/07/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 3 - 5 năm

      Mai Bảo Trọng
     (41 tuổi)

  Cập nhật 16/07/2018
Bán hàng/Kinh doanh Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Kho vận/Vật tư/Mua hàng Trên 5 năm

      Dương Hoàng Long Hải
     (27 tuổi)

  Cập nhật 08/06/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 - 3 năm

      Đỗ Thành Đạt
     (26 tuổi)

  Cập nhật 05/06/2018
Bán hàng/Kinh doanh Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 - 3 năm

Đào Thị Nhàn
     (22 tuổi)

  Cập nhật 22/05/2018
Bán hàng/Kinh doanh Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Dưới 1 năm