Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 2331 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Nguyễn Khánh
     (29 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại 3 - 5 năm

Vu Thu Thuy
     (24 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 - 3 năm

      Mai Bảo Trọng
     (41 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Kho vận/Vật tư/Mua hàng Trên 5 năm

Bùi Ba Linh
     (28 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 - 3 năm

Lê Hoài Nam
     (20 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Dưới 1 năm

Phan Hồng Mến
     (23 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 - 3 năm

Nguyễn Khắc Tú
     (30 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 năm

Nguyễn Thị Vân
     (26 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 năm

Mai Văn Nhí
     (24 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Dưới 1 năm

Hoang Dinh Duc
     (28 tuổi)

  Cập nhật 19/04/2018
Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại Trên 5 năm