Ứng viên Marketing/ PR/ Thương mại điện tử hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 2349 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Mai Bảo Trọng
     (41 tuổi)

  Cập nhật 16/07/2018
Bán hàng/Kinh doanh Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Kho vận/Vật tư/Mua hàng Trên 5 năm

      Lê Hoài Khanh
     (24 tuổi)

  Cập nhật 09/07/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 - 3 năm

      Dương Hoàng Long Hải
     (27 tuổi)

  Cập nhật 08/06/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 - 3 năm

      Đỗ Thành Đạt
     (26 tuổi)

  Cập nhật 05/06/2018
Bán hàng/Kinh doanh Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 - 3 năm

Đào Thị Nhàn
     (22 tuổi)

  Cập nhật 22/05/2018
Bán hàng/Kinh doanh Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Ninh
     (22 tuổi)

  Cập nhật 18/05/2018
Hành chính/ Nhân sự Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Thư ký/Trợ lý Dưới 1 năm

Lê Phương Linh
     (28 tuổi)

  Cập nhật 17/05/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Trên 5 năm

Nguyễn Ngọc Lâm
     (25 tuổi)

  Cập nhật 17/05/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại 3 - 5 năm

      Trần Huy Hoàn
     (28 tuổi)

  Cập nhật 17/05/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 3 - 5 năm

Trần Minh Đức
     (21 tuổi)

  Cập nhật 15/05/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Dưới 1 năm