Ứng viên Xuất nhập khẩu/Ngoại thương hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 1592 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

Trần Thị Minh Huệ
     (25 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Xuất nhập khẩu/Ngoại thương 1 - 3 năm

      Nguyễn Thị Thùy Dương
     (26 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương 1 năm

Vũ Ngọc Anh
     (29 tuổi)

  Cập nhật 18/04/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương 3 - 5 năm

Ngô Thị Mỹ Hạnh
     (27 tuổi)

  Cập nhật 18/04/2018
Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Thư ký/Trợ lý Dưới 1 năm

Huỳnh Thị Bích Ngọc
     (27 tuổi)

  Cập nhật 17/04/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Kho vận/Vật tư/Mua hàng 3 - 5 năm

Nguyễn Thị Kim Thủy
     (31 tuổi)

  Cập nhật 17/04/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương 1 - 3 năm

Lê Thanh Liêm
     (24 tuổi)

  Cập nhật 16/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Kho vận/Vật tư/Mua hàng 1 năm

Phan Thúy Hà
     (23 tuổi)

  Cập nhật 14/04/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương 1 năm

Lưu Thị Minh Hoa
     (35 tuổi)

  Cập nhật 13/04/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Xuất nhập khẩu/Ngoại thương 3 - 5 năm

Nguyễn Thế Thuận
     (21 tuổi)

  Cập nhật 13/04/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Kho vận/Vật tư/Mua hàng 1 - 3 năm