Ứng viên Xuất nhập khẩu/Ngoại thương hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 1626 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Loan Đinh

  Cập nhật 15/09/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương 1 năm

      Trung Hiếu Nguyễn
     (22 tuổi)

  Cập nhật 13/09/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Không yêu cầu

      Thái Thị Kim Lệ
     (22 tuổi)

  Cập nhật 10/09/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Không yêu cầu

      Kiều Trương

  Cập nhật 18/08/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Trên 5 năm

      Oanh Lê Thị Xuân
     (21 tuổi)

  Cập nhật 10/08/2018
Bán hàng/Kinh doanh Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Dưới 1 năm

      Hồ Thị Ngọc Quyên
     (27 tuổi)

  Cập nhật 20/07/2018
Bán hàng/Kinh doanh Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Thư ký/Trợ lý 3 - 5 năm

      Não Thị Kim Thoại
     (22 tuổi)

  Cập nhật 14/07/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương 1 năm

      Pha Đoàn

  Cập nhật 10/07/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Trên 5 năm

      Đỗ Quang Minh
     (29 tuổi)

  Cập nhật 20/06/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Kho vận/Vật tư/Mua hàng Trên 5 năm

      Hung Nguyen
     (40 tuổi)

  Cập nhật 02/06/2018
Bán hàng/Kinh doanh Biên dịch/ Phiên dịch Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Trên 5 năm