Ứng viên Hành chính/ Nhân sự hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 8634 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Trương Thị Thu Hà
     (23 tuổi)

  Cập nhật 17/07/2018
Hành chính/ Nhân sự Dưới 1 năm

      Từ Thị Hà
     (24 tuổi)

  Cập nhật 16/07/2018
Hành chính/ Nhân sự 1 - 3 năm

      Trần Đức Nhân
     (34 tuổi)

  Cập nhật 14/07/2018
Hành chính/ Nhân sự Trên 5 năm

      Nguyễn Thị Phượng Quyên
     (28 tuổi)

  Cập nhật 12/07/2018
Hành chính/ Nhân sự Thư ký/Trợ lý 3 - 5 năm

      Phạm Quỳnh Lưu

  Cập nhật 11/07/2018
Hành chính/ Nhân sự Trên 5 năm

      Quynh hoa Tran
     (30 tuổi)

  Cập nhật 10/07/2018
Hành chính/ Nhân sự Trên 5 năm

      Nguyễn Thị Mỹ Ngân
     (24 tuổi)

  Cập nhật 06/07/2018
Hành chính/ Nhân sự Dưới 1 năm

      Thêu Nguyễn thị
     (25 tuổi)

  Cập nhật 25/06/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Hành chính/ Nhân sự Không yêu cầu

      Trang Kim Phượng
     (29 tuổi)

  Cập nhật 22/06/2018
Hành chính/ Nhân sự Thư ký/Trợ lý 1 - 3 năm

      Trần Thị Nga
     (23 tuổi)

  Cập nhật 20/06/2018
Hành chính/ Nhân sự Dưới 1 năm