Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 8563 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Nguyễn Việt Nga
     (24 tuổi)

  Cập nhật 26/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Hành chính/ Nhân sự 1 năm

Cao Tiến Duy
     (23 tuổi)

  Cập nhật 26/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Dưới 1 năm

Đặng Thị Minh Nguyệt
     (44 tuổi)

  Cập nhật 26/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Trên 5 năm

      Lại Thủy Tiên
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Hành chính/ Nhân sự 1 năm

Vũ Huyền Hạnh
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Hành chính/ Nhân sự 1 năm

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
     (23 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Hành chính/ Nhân sự 1 năm

      Trần Tiến Định
     (25 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Hành chính/ Nhân sự 1 - 3 năm

Giang Hồng Tú
     (29 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Hành chính/ Nhân sự 1 - 3 năm

Nguyễn Thị Thúy Kiều
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Hành chính/ Nhân sự Giáo dục/ Đào tạo 1 năm

Đặng Thị Thu Hà
     (33 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Trên 5 năm