Ứng viên Hành chính/ Nhân sự hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 8638 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Phạm Quỳnh Như
     (22 tuổi)

  Cập nhật 21/09/2018
Hành chính/ Nhân sự Dưới 1 năm

      Trịnh Thị Cẩm Linh
     (23 tuổi)

  Cập nhật 20/09/2018
Bán hàng/Kinh doanh Hành chính/ Nhân sự Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 năm

      Nguyễn Minh Trí
     (48 tuổi)

  Cập nhật 14/09/2018
Hành chính/ Nhân sự 1 năm

      Trang Kim Phượng
     (29 tuổi)

  Cập nhật 31/08/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Hành chính/ Nhân sự Thư ký/Trợ lý 3 - 5 năm

      Đào Duy Tiến

  Cập nhật 28/08/2018
Hành chính/ Nhân sự Trên 5 năm

      gấm ngô thị
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/08/2018
Hành chính/ Nhân sự Dưới 1 năm

      Tú Nhi
     (31 tuổi)

  Cập nhật 15/08/2018
Hành chính/ Nhân sự Trên 5 năm

      ĐỖ ĐẶNG MỸ LINH
     (22 tuổi)

  Cập nhật 09/08/2018
Bán hàng/Kinh doanh Hành chính/ Nhân sự Thư ký/Trợ lý 1 năm

      Hiền Nguyễn
     (22 tuổi)

  Cập nhật 29/07/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Hành chính/ Nhân sự Ngân hàng/ Đầu tư/ Chứng khoán 1 - 3 năm

      Đỗ Phương Linh
     (22 tuổi)

  Cập nhật 25/07/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Hành chính/ Nhân sự Du lịch/ Nhà hàng/ Khách sạn 1 - 3 năm