Ứng viên Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 310 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Nguyễn Khánh
     (29 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại 3 - 5 năm

Phan Văn Danh
     (25 tuổi)

  Cập nhật 17/04/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp 1 năm

Ma Va Ri A
     (28 tuổi)

  Cập nhật 09/04/2018
Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp 1 - 3 năm

Nguyễn Thị Giang
     (24 tuổi)

  Cập nhật 09/03/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Kho vận/Vật tư/Mua hàng 1 - 3 năm

Ngô Thế Anh
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/02/2018
Bán hàng/Kinh doanh Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Không yêu cầu

Dương Văn Vượng
     (52 tuổi)

  Cập nhật 08/02/2018
Bán hàng/Kinh doanh Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Trên 5 năm

      Nguyễn Hữu Nhân
     (22 tuổi)

  Cập nhật 07/02/2018
Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Thực phẩm/ DV ăn uống Dưới 1 năm

Võ Minh Thiện
     (27 tuổi)

  Cập nhật 03/02/2018
Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Trên 5 năm

Hồ Trường Tú
     (35 tuổi)

  Cập nhật 26/01/2018
Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Trên 5 năm

Trần Thị Ngọc Quyền
     (22 tuổi)

  Cập nhật 25/01/2018
Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Dưới 1 năm