Ứng viên Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 316 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Nguyễn Công Toàn
     (31 tuổi)

  Cập nhật 04/06/2018
Bán hàng/Kinh doanh Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Trên 5 năm

      Phan Hửu Hiệp
     (23 tuổi)

  Cập nhật 22/05/2018
Bán hàng/Kinh doanh Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Không yêu cầu

      Đặng Thị Hoàng Diễm
     (23 tuổi)

  Cập nhật 19/05/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học Môi trường/ Xử lý chất thải Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Không yêu cầu

Nguyễn Bình
     (22 tuổi)

  Cập nhật 15/05/2018
Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Không yêu cầu

Lê Minh Tấn
     (32 tuổi)

  Cập nhật 14/05/2018
Bán hàng/Kinh doanh Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Thực phẩm/ DV ăn uống Trên 5 năm

Nguyễn Hà Như Ngọc
     (28 tuổi)

  Cập nhật 05/05/2018
Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp QA/QC Dưới 1 năm

Trịnh Pari
     (44 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Trên 5 năm

Phan Văn Danh
     (25 tuổi)

  Cập nhật 17/04/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp 1 năm

Ma Va Ri A
     (28 tuổi)

  Cập nhật 09/04/2018
Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp 1 - 3 năm

Nguyễn Thị Giang
     (25 tuổi)

  Cập nhật 09/03/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Kho vận/Vật tư/Mua hàng 1 - 3 năm