Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 680 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

Võ Thị Hoài
     (27 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Pháp lý/ Luật 1 - 3 năm

      Đoàn Ngọc Hân
     (25 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Pháp lý/ Luật 1 - 3 năm

Đặng Thị Nhung
     (22 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Pháp lý/ Luật 1 - 3 năm

NGUYỄN THỊ MAI
     (22 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Pháp lý/ Luật Dưới 1 năm

Lâm Thị Liên
     (22 tuổi)

  Cập nhật 17/04/2018
Pháp lý/ Luật Dưới 1 năm

Đỗ Thị Quỳnh Như
     (23 tuổi)

  Cập nhật 17/04/2018
Pháp lý/ Luật 1 - 3 năm

Lê Hải Như
     (27 tuổi)

  Cập nhật 17/04/2018
Pháp lý/ Luật 3 - 5 năm

Trần Thị Mỹ Linh
     (23 tuổi)

  Cập nhật 17/04/2018
Pháp lý/ Luật 1 năm

Huỳnh Thị Thúy Hằng
     (23 tuổi)

  Cập nhật 14/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Pháp lý/ Luật Dưới 1 năm

Đinh Văn Kiện
     (26 tuổi)

  Cập nhật 14/04/2018
Pháp lý/ Luật Không yêu cầu