Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 2832 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Nguyễn Văn Bá
     (24 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Xây dựng Kiến trúc/ Thiết kế nội thất 1 - 3 năm

Phạm Văn Sơn
     (28 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Xây dựng 3 - 5 năm

Nguyễn Bình Luận
     (23 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Xây dựng Sinh viên/ Thực tập/ Mới tốt nghiệp Không yêu cầu

      Tan Hoang
     (31 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Xây dựng Trên 5 năm

Phan Văn Anh
     (25 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Bất động sản QA/QC Xây dựng 1 - 3 năm

Huỳnh Chí Nguyện
     (27 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Xây dựng 3 - 5 năm

Trần Văn Tùng
     (24 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Xây dựng 1 - 3 năm

Đinh Quang Tuấn
     (23 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Xây dựng Không yêu cầu

Cao Nguyên Việt
     (40 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Xây dựng Trên 5 năm

Lê Ngọc Tân
     (24 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Xây dựng Kiến trúc/ Thiết kế nội thất 1 - 3 năm