Ứng viên Xây dựng hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 2863 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      ĐỖ VĂN ỨNG
     (24 tuổi)

  Cập nhật 27/08/2018
Xây dựng 1 - 3 năm

      Vũ Trương văn

  Cập nhật 09/08/2018
Xây dựng Không yêu cầu

      Nguyễn Văn Vinh
     (27 tuổi)

  Cập nhật 16/07/2018
Xây dựng Không yêu cầu

      Hung Tran Dinh
     (34 tuổi)

  Cập nhật 11/07/2018
Xây dựng Trên 5 năm

      Nguyễn Hoàng Tuyển
     (25 tuổi)

  Cập nhật 23/06/2018
Xây dựng 1 - 3 năm

      Phùng Minh Đức
     (25 tuổi)

  Cập nhật 17/06/2018
Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Xây dựng Người nước ngoài 3 - 5 năm

      Nguyễn Vinh Hoàng
     (30 tuổi)

  Cập nhật 12/06/2018
Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Xây dựng Trên 5 năm

Phạm Văn Sơn
     (29 tuổi)

  Cập nhật 02/06/2018
Xây dựng 3 - 5 năm

      Lê Anh Tuấn
     (35 tuổi)

  Cập nhật 01/06/2018
Xây dựng Trên 5 năm

      nguyễn thị mỹ chi
     (26 tuổi)

  Cập nhật 25/05/2018
Xây dựng Trên 5 năm