Ứng viên Y tế/Dược/Sức khoẻ hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 889 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      NGUYỄN HỮU TRƯỜNG.
     (26 tuổi)

  Cập nhật 11/09/2018
Y tế/Dược/Sức khoẻ Dưới 1 năm

      Nguyễn thị hồng vân
     (20 tuổi)

  Cập nhật 29/07/2018
Y tế/Dược/Sức khoẻ Không yêu cầu

      Trần Minh Phước
     (30 tuổi)

  Cập nhật 28/06/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Y tế/Dược/Sức khoẻ Trên 5 năm

      Hoàng Thị Thanh Mừng
     (25 tuổi)

  Cập nhật 22/05/2018
Y tế/Dược/Sức khoẻ 1 năm

Đoàn Lê Thùy Trâm
     (23 tuổi)

  Cập nhật 15/05/2018
Y tế/Dược/Sức khoẻ Không yêu cầu

Nguyễn Thị Phương Thảo
     (31 tuổi)

  Cập nhật 14/05/2018
Y tế/Dược/Sức khoẻ 1 - 3 năm

Nguyễn Thị Thiên Thanh
     (27 tuổi)

  Cập nhật 09/05/2018
Bán hàng/Kinh doanh Mỹ phẩm/ Thời trang/ Làm đẹp Y tế/Dược/Sức khoẻ Trên 5 năm

Đinh Tiểu Linh
     (23 tuổi)

  Cập nhật 27/04/2018
Y tế/Dược/Sức khoẻ Dưới 1 năm

Lê Quyết Thắng
     (38 tuổi)

  Cập nhật 27/04/2018
Y tế/Dược/Sức khoẻ 3 - 5 năm

Lại Vũ Nhật Hoàng
     (25 tuổi)

  Cập nhật 27/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Giáo dục/ Đào tạo Y tế/Dược/Sức khoẻ 1 năm