Ứng viên CNTT/ Phần mềm hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 1531 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

Bùi Mạnh Khương
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng CNTT/ Phần mềm 1 - 3 năm

Kiều Ngọc Thúy
     (21 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
CNTT/ Phần mềm CNTT/ Phần cứng, Mạng Dưới 1 năm

Vũ Trung Nghĩa
     (29 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
CNTT/ Phần mềm Du lịch/ Nhà hàng/ Khách sạn CNTT/ Phần cứng, Mạng 1 - 3 năm

Huỳnh Quốc Huy
     (32 tuổi)

  Cập nhật 19/04/2018
CNTT/ Phần mềm CNTT/ Phần cứng, Mạng Trên 5 năm

      Vũ Hồng Nguyên
     (24 tuổi)

  Cập nhật 18/04/2018
CNTT/ Phần mềm 1 năm

Ngô Mỹ Nhu
     (24 tuổi)

  Cập nhật 17/04/2018
CNTT/ Phần mềm Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 - 3 năm

Lê Anh Tuấn
     (28 tuổi)

  Cập nhật 17/04/2018
CNTT/ Phần mềm CNTT/ Phần cứng, Mạng 1 - 3 năm

Nguyễn Thị Thùy
     (23 tuổi)

  Cập nhật 17/04/2018
CNTT/ Phần mềm 1 - 3 năm

Nguyễn Thị Minh
     (26 tuổi)

  Cập nhật 16/04/2018
CNTT/ Phần mềm Dưới 1 năm

Nguyễn Ngọc Hà
     (33 tuổi)

  Cập nhật 16/04/2018
CNTT/ Phần mềm Trên 5 năm