Ứng viên Việc làm tiếng Nhật hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 316 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Nguyễn Văn Nhật
     (29 tuổi)

  Cập nhật 13/07/2018
Việc làm tiếng Nhật Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Thu Hiền
     (22 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Biên dịch/ Phiên dịch Việc làm tiếng Nhật Thư ký/Trợ lý 1 - 3 năm

Lê Hoài Phương
     (28 tuổi)

  Cập nhật 19/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Việc làm tiếng Nhật Thư ký/Trợ lý Trên 5 năm

Nguyễn Thị Thùy Vân
     (23 tuổi)

  Cập nhật 18/04/2018
Biên dịch/ Phiên dịch Việc làm tiếng Nhật Không yêu cầu

Nguyễn Thị Phượng Hằng
     (25 tuổi)

  Cập nhật 17/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Việc làm tiếng Nhật Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Anh
     (24 tuổi)

  Cập nhật 14/04/2018
Cơ khí/ Chế tạo Việc làm tiếng Nhật Sinh viên/ Thực tập/ Mới tốt nghiệp Dưới 1 năm

Thu Huệ Bùi Thị
     (23 tuổi)

  Cập nhật 13/04/2018
Việc làm tiếng Nhật Không yêu cầu

Trần Khả Hân
     (22 tuổi)

  Cập nhật 10/04/2018
Việc làm tiếng Nhật Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Thảo
     (32 tuổi)

  Cập nhật 04/04/2018
Việc làm tiếng Nhật Dưới 1 năm

Trịnh Đình Chung
     (26 tuổi)

  Cập nhật 19/03/2018
Ô tô/ Xe máy Việc làm tiếng Nhật 3 - 5 năm