Ứng viên Kho vận/Vật tư/Mua hàng hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 943 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Nguyễn Văn Nam
     (28 tuổi)

  Cập nhật 17/09/2018
Bán hàng/Kinh doanh Giáo dục/ Đào tạo Kho vận/Vật tư/Mua hàng 3 - 5 năm

      Đỗ Trần Phong
     (33 tuổi)

  Cập nhật 05/08/2018
Vận tải/ Giao nhận/ Lái xe Kho vận/Vật tư/Mua hàng Trên 5 năm

      Mai Bảo Trọng
     (41 tuổi)

  Cập nhật 16/07/2018
Bán hàng/Kinh doanh Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Kho vận/Vật tư/Mua hàng Trên 5 năm

      Đỗ Quang Minh
     (29 tuổi)

  Cập nhật 20/06/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Kho vận/Vật tư/Mua hàng Trên 5 năm

      Nguyễn Đình Long
     (25 tuổi)

  Cập nhật 03/06/2018
Kho vận/Vật tư/Mua hàng 1 - 3 năm

Hà Văn Đức
     (31 tuổi)

  Cập nhật 28/05/2018
Kho vận/Vật tư/Mua hàng Trên 5 năm

Liêu Vương Gia Khương
     (25 tuổi)

  Cập nhật 23/05/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Kho vận/Vật tư/Mua hàng 1 - 3 năm

      Trần Nhựt Thắng
     (31 tuổi)

  Cập nhật 22/05/2018
Kho vận/Vật tư/Mua hàng Trên 5 năm

Nguyễn Đình Hùng
     (31 tuổi)

  Cập nhật 18/05/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Kho vận/Vật tư/Mua hàng 3 - 5 năm

      Nguyễn Phồn Hai

  Cập nhật 18/05/2018
Kho vận/Vật tư/Mua hàng 1 - 3 năm