Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 923 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

Nguyễn Xuân Bỉu
     (29 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kho vận/Vật tư/Mua hàng 3 - 5 năm

Vũ Khoa Đạt
     (39 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kho vận/Vật tư/Mua hàng 3 - 5 năm

Lê Doãn Hưng
     (33 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kho vận/Vật tư/Mua hàng Trên 5 năm

      Nguyễn Tố Ngọc
     (24 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh QA/QC Kho vận/Vật tư/Mua hàng 1 - 3 năm

      Mai Bảo Trọng
     (41 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Kho vận/Vật tư/Mua hàng Trên 5 năm

Lê Khánh Ly
     (24 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Kho vận/Vật tư/Mua hàng Thư ký/Trợ lý 1 - 3 năm

Nguyễn Thành Lợi
     (38 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Dệt may/ Da giày Kho vận/Vật tư/Mua hàng Trên 5 năm

Lê Văn Tuấn
     (28 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Kho vận/Vật tư/Mua hàng 1 - 3 năm

duc duc
     (24 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Kho vận/Vật tư/Mua hàng 1 năm

      Đỗ Trần Phong
     (32 tuổi)

  Cập nhật 22/04/2018
Vận tải/ Giao nhận/ Lái xe QA/QC Kho vận/Vật tư/Mua hàng Trên 5 năm