Ứng viên CNTT/ Phần cứng, Mạng hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 988 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Dương Anh Dũng
     (24 tuổi)

  Cập nhật 20/09/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng CNTT/ Phần mềm CNTT/ Phần cứng, Mạng 1 - 3 năm

      Trần văn lộc
     (26 tuổi)

  Cập nhật 13/09/2018
Cơ khí/ Chế tạo CNTT/ Phần cứng, Mạng 3 - 5 năm

      Nguyen Van Viet
     (33 tuổi)

  Cập nhật 19/07/2018
CNTT/ Phần mềm CNTT/ Phần cứng, Mạng Trên 5 năm

      Đặng Tuấn Linh
     (22 tuổi)

  Cập nhật 20/06/2018
CNTT/ Phần mềm CNTT/ Phần cứng, Mạng Dưới 1 năm

      Nguyễn Thành Đạt
     (26 tuổi)

  Cập nhật 18/06/2018
CNTT/ Phần mềm CNTT/ Phần cứng, Mạng CNTT/ Thiết kế - Đồ họa Trên 5 năm

Ngô Tuấn Vũ
     (28 tuổi)

  Cập nhật 17/05/2018
CNTT/ Phần mềm CNTT/ Phần cứng, Mạng Trên 5 năm

Nguyễn Ngọc Lâm
     (22 tuổi)

  Cập nhật 16/05/2018
CNTT/ Phần mềm CNTT/ Phần cứng, Mạng Dưới 1 năm

      Nguyễn Văn Tây
     (23 tuổi)

  Cập nhật 16/05/2018
Bán hàng/Kinh doanh Bất động sản CNTT/ Phần cứng, Mạng 1 năm

Huỳnh Đắc Hoàng
     (22 tuổi)

  Cập nhật 15/05/2018
CNTT/ Phần mềm CNTT/ Phần cứng, Mạng Việc làm bán thời gian/ Freelance Dưới 1 năm

Nguyễn Công Phúc
     (29 tuổi)

  Cập nhật 11/05/2018
CNTT/ Phần mềm CNTT/ Phần cứng, Mạng 3 - 5 năm