Ứng viên hàng đầu Đồng Nai
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 679 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Trương Thị Thu Hà
     (23 tuổi)

  Cập nhật 17/07/2018
Hành chính/ Nhân sự Dưới 1 năm

      Trần Huỳnh Thiên
     (27 tuổi)

  Cập nhật 29/06/2018
Bán hàng/Kinh doanh Lao động phổ thông 1 năm

      Yen Phan
     (27 tuổi)

  Cập nhật 29/06/2018
Lao động phổ thông Không yêu cầu

      LÊ THỊ PHƯƠNG
     (23 tuổi)

  Cập nhật 28/06/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

      Nguyễn Khánh
     (29 tuổi)

  Cập nhật 21/06/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Thực phẩm/ DV ăn uống 3 - 5 năm

      Đặng Thị Hoàng Diễm
     (23 tuổi)

  Cập nhật 19/05/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học Môi trường/ Xử lý chất thải Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Không yêu cầu

Nguyen Thi Diem Suong
     (23 tuổi)

  Cập nhật 14/05/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Chí Linh
     (23 tuổi)

  Cập nhật 14/05/2018
Việc làm bán thời gian/ Freelance 1 năm

      Phạm Thị Ngọc Dung
     (25 tuổi)

  Cập nhật 10/05/2018
Hành chính/ Nhân sự Dưới 1 năm

      Nguyễn Quốc Hùng
     (23 tuổi)

  Cập nhật 09/05/2018
Giáo dục/ Đào tạo Biên dịch/ Phiên dịch Dưới 1 năm