Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 665 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Phạm Thức Thiết
     (26 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Kho vận/Vật tư/Mua hàng 3 - 5 năm

Huynh Thi Hue
     (29 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Kho vận/Vật tư/Mua hàng 3 - 5 năm

      Nguyễn Khánh
     (29 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại 3 - 5 năm

Nguyễn Thanh Sang
     (26 tuổi)

  Cập nhật 19/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Vận tải/ Giao nhận/ Lái xe 1 - 3 năm

      Phạm Minh Tú
     (28 tuổi)

  Cập nhật 18/04/2018
Cơ khí/ Chế tạo Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng 3 - 5 năm

Nguyễn Thị Kim Tuyến
     (30 tuổi)

  Cập nhật 18/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

Huỳnh Thị Bích Ngọc
     (27 tuổi)

  Cập nhật 17/04/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Kho vận/Vật tư/Mua hàng 3 - 5 năm

Nguyễn Trọng Sơn
     (27 tuổi)

  Cập nhật 14/04/2018
Cơ khí/ Chế tạo Dệt may/ Da giày Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng 3 - 5 năm

      Trần Minh Tiến
     (22 tuổi)

  Cập nhật 13/04/2018
QA/QC Thực phẩm/ DV ăn uống Không yêu cầu

Nguyễn Mạnh Sang
     (24 tuổi)

  Cập nhật 13/04/2018
Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Thư ký/Trợ lý 1 - 3 năm