Ứng viên hàng đầu Bà Rịa - Vũng Tàu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 476 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Nguyễn Thành Đạt
     (19 tuổi)

  Cập nhật 15/08/2018
Lao động phổ thông 3 - 5 năm

      nguyễn thị mỹ chi
     (26 tuổi)

  Cập nhật 25/05/2018
Xây dựng Trên 5 năm

Hoa Xuân Luân
     (23 tuổi)

  Cập nhật 14/05/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học Dưới 1 năm

Phạm Vũ Quỳnh Anh
     (24 tuổi)

  Cập nhật 14/05/2018
Giáo dục/ Đào tạo Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại 1 - 3 năm

      Trần Huỳnh Hải Linh
     (23 tuổi)

  Cập nhật 11/05/2018
Bán hàng/Kinh doanh Hành chính/ Nhân sự Thư ký/Trợ lý Không yêu cầu

Trương Đình Khải
     (28 tuổi)

  Cập nhật 11/05/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Hành chính/ Nhân sự Kho vận/Vật tư/Mua hàng Trên 5 năm

Mai Thị Trang
     (31 tuổi)

  Cập nhật 09/05/2018
Bảo hiểm Ngân hàng/ Đầu tư/ Chứng khoán 1 - 3 năm

Chu Thị Qúy
     (24 tuổi)

  Cập nhật 04/05/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

Chu Thị Quý
     (24 tuổi)

  Cập nhật 03/05/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
     (29 tuổi)

  Cập nhật 26/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 3 - 5 năm