Ứng viên hàng đầu Bà Rịa - Vũng Tàu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 470 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Nguyễn Khánh
     (29 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại 3 - 5 năm

Đường Thị Huyền Nga
     (23 tuổi)

  Cập nhật 19/04/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học Dưới 1 năm

      Phan Thị Thiên Thanh
     (25 tuổi)

  Cập nhật 10/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Kho vận/Vật tư/Mua hàng 1 - 3 năm

      Lê Thanh Hồ
     (33 tuổi)

  Cập nhật 06/04/2018
Vận tải/ Giao nhận/ Lái xe Trên 5 năm

Phạm Ngọc Thủy Tiên
     (21 tuổi)

  Cập nhật 22/03/2018
Hành chính/ Nhân sự Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Dưới 1 năm

      Trần Trọng Nghĩa
     (29 tuổi)

  Cập nhật 19/03/2018
Bán hàng/Kinh doanh CNTT/ Phần mềm Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học 1 - 3 năm

      Phạm Thị Ngọc Hải
     (25 tuổi)

  Cập nhật 16/03/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Ngân hàng/ Đầu tư/ Chứng khoán Xuất nhập khẩu/Ngoại thương 1 - 3 năm

Huỳnh Thị Ánh Tuyết
     (23 tuổi)

  Cập nhật 15/03/2018
Môi trường/ Xử lý chất thải Không yêu cầu

Trần Thị Ngọc Nga
     (33 tuổi)

  Cập nhật 07/03/2018
Hành chính/ Nhân sự Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Môi trường/ Xử lý chất thải Trên 5 năm

      Trần Huỳnh Hải Linh
     (22 tuổi)

  Cập nhật 06/03/2018
Bán hàng/Kinh doanh Hành chính/ Nhân sự Thư ký/Trợ lý Không yêu cầu