Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 31453 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Lại Thủy Tiên
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Hành chính/ Nhân sự 1 năm

Lê Thị Thùy Trang
     (24 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng 1 năm

Phan Thị Khánh Ly
     (25 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng 1 năm

Văn Tiến Nam
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng 1 - 3 năm

Vũ Huyền Hạnh
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Hành chính/ Nhân sự 1 năm

Nguyễn Thị Quỳnh Vân
     (44 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Trên 5 năm

Nguyễn Tiến Thành
     (27 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
     (23 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Hành chính/ Nhân sự 1 năm

Nguyễn Xuân Bỉu
     (29 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kho vận/Vật tư/Mua hàng 3 - 5 năm

Nguyễn Thị Vân Anh
     (25 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm