Ứng viên hàng đầu Khánh Hoà
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 125 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

Nguyễn Ngọc Huy
     (24 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Xây dựng Dưới 1 năm

Trần Phú Hòa
     (28 tuổi)

  Cập nhật 17/04/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Xây dựng 3 - 5 năm

Trần Anh Tú
     (27 tuổi)

  Cập nhật 02/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh 3 - 5 năm

Lã Thị Vân Trang
     (25 tuổi)

  Cập nhật 10/03/2018
Hành chính/ Nhân sự 1 - 3 năm

      Hồ Mẫn Thung
     (27 tuổi)

  Cập nhật 01/03/2018
Lao động phổ thông 1 - 3 năm

      Lê Văn Phúc
     (24 tuổi)

  Cập nhật 28/02/2018
CNTT/ Phần cứng, Mạng 1 - 3 năm

Nguyễn Vũ Anh Dũng
     (40 tuổi)

  Cập nhật 25/02/2018
Bán hàng/Kinh doanh Trên 5 năm

Phạm Minh Trung
     (25 tuổi)

  Cập nhật 10/02/2018
Bán hàng/Kinh doanh Dưới 1 năm

Đỗ Trọng Tú
     (26 tuổi)

  Cập nhật 09/02/2018
Xây dựng 1 - 3 năm

Lê Trọng Chiến
     (35 tuổi)

  Cập nhật 23/01/2018
Kho vận/Vật tư/Mua hàng 1 - 3 năm