Ứng viên hàng đầu Khánh Hoà
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 128 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      An Nguyễn Thị Mỹ
     (22 tuổi)

  Cập nhật 16/07/2018
Sinh viên/ Thực tập/ Mới tốt nghiệp Không yêu cầu

      Tôn Nữ Nguyệt Tú
     (22 tuổi)

  Cập nhật 16/07/2018
Bán hàng/Kinh doanh 1 - 3 năm

      Lê Văn Duy
     (25 tuổi)

  Cập nhật 18/06/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Hành chính/ Nhân sự 1 - 3 năm

      Mai Nguyen
     (19 tuổi)

  Cập nhật 29/05/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Không yêu cầu

Huỳnh Như An Thái
     (30 tuổi)

  Cập nhật 26/04/2018
Xây dựng 3 - 5 năm

Nguyễn Ngọc Huy
     (24 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Xây dựng Dưới 1 năm

Trần Phú Hòa
     (29 tuổi)

  Cập nhật 17/04/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Xây dựng 3 - 5 năm

Lã Thị Vân Trang
     (25 tuổi)

  Cập nhật 10/03/2018
Hành chính/ Nhân sự 1 - 3 năm

      Hồ Mẫn Thung
     (28 tuổi)

  Cập nhật 01/03/2018
Lao động phổ thông 1 - 3 năm

      Lê Văn Phúc
     (24 tuổi)

  Cập nhật 28/02/2018
CNTT/ Phần cứng, Mạng 1 - 3 năm