Ứng viên hàng đầu Bắc Ninh
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 1054 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Đỗ Quang Minh
     (29 tuổi)

  Cập nhật 20/06/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Kho vận/Vật tư/Mua hàng Trên 5 năm

      Nguyễn Thành Đạt
     (26 tuổi)

  Cập nhật 18/06/2018
CNTT/ Phần mềm CNTT/ Phần cứng, Mạng CNTT/ Thiết kế - Đồ họa Trên 5 năm

      Hùng Nhà Quê
     (21 tuổi)

  Cập nhật 07/06/2018
Cơ khí/ Chế tạo 3 - 5 năm

Bùi Thị Thúy
     (25 tuổi)

  Cập nhật 18/05/2018
Hành chính/ Nhân sự Việc làm tiếng Hàn 3 - 5 năm

Nguyễn Thị Ninh
     (22 tuổi)

  Cập nhật 18/05/2018
Hành chính/ Nhân sự Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Thư ký/Trợ lý Dưới 1 năm

      Nguyễn Thị Hoa
     (29 tuổi)

  Cập nhật 10/05/2018
Hành chính/ Nhân sự 3 - 5 năm

Nghiêm Tiến Văn
     (26 tuổi)

  Cập nhật 09/05/2018
Hành chính/ Nhân sự 3 - 5 năm

Nguyễn Đình Hiệp
     (27 tuổi)

  Cập nhật 07/05/2018
Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng 1 - 3 năm

Lâm Thị Anh
     (23 tuổi)

  Cập nhật 05/05/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Hành chính/ Nhân sự 1 năm

Hoàng Thị Hạt
     (27 tuổi)

  Cập nhật 04/05/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Trên 5 năm