Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 1043 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Nguyễn Tố Ngọc
     (24 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh QA/QC Kho vận/Vật tư/Mua hàng 1 - 3 năm

Nguyễn Thị Phượng
     (23 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

Trịnh Đức Tiến
     (22 tuổi)

  Cập nhật 17/04/2018
CNTT/ Phần cứng, Mạng 1 - 3 năm

Lê Thị Hương
     (25 tuổi)

  Cập nhật 17/04/2018
Môi trường/ Xử lý chất thải 1 năm

      Nông Văn Thái
     (25 tuổi)

  Cập nhật 13/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Dưới 1 năm

Nguyễn Thế Thuận
     (21 tuổi)

  Cập nhật 13/04/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Kho vận/Vật tư/Mua hàng 1 - 3 năm

      Trịnh Minh Tuấn
     (23 tuổi)

  Cập nhật 12/04/2018
Xây dựng 1 năm

Nguyễn Thị Thúy An
     (23 tuổi)

  Cập nhật 12/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh 1 năm

      Nguyễn Thị Bích Luyên
     (25 tuổi)

  Cập nhật 11/04/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Kho vận/Vật tư/Mua hàng 3 - 5 năm

Vũ Đình Quân
     (30 tuổi)

  Cập nhật 10/04/2018
Cơ khí/ Chế tạo Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Trên 5 năm