Ứng viên hàng đầu Bắc Ninh
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 1058 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      MítTơ Tồ

  Cập nhật 17/10/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Không yêu cầu

      Trần văn lộc
     (26 tuổi)

  Cập nhật 13/09/2018
Cơ khí/ Chế tạo CNTT/ Phần cứng, Mạng 3 - 5 năm

      Duyhai Nguyen
     (32 tuổi)

  Cập nhật 09/08/2018
Biên dịch/ Phiên dịch Trên 5 năm

      Vũ Tuấn anh
     (22 tuổi)

  Cập nhật 25/07/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh 1 năm

      Đỗ Quang Minh
     (29 tuổi)

  Cập nhật 20/06/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Kho vận/Vật tư/Mua hàng Trên 5 năm

      Nguyễn Thành Đạt
     (26 tuổi)

  Cập nhật 18/06/2018
CNTT/ Phần mềm CNTT/ Phần cứng, Mạng CNTT/ Thiết kế - Đồ họa Trên 5 năm

      Hùng Nhà Quê
     (22 tuổi)

  Cập nhật 07/06/2018
Cơ khí/ Chế tạo 3 - 5 năm

Bùi Thị Thúy
     (26 tuổi)

  Cập nhật 18/05/2018
Hành chính/ Nhân sự Việc làm tiếng Hàn 3 - 5 năm

Nguyễn Thị Ninh
     (22 tuổi)

  Cập nhật 18/05/2018
Hành chính/ Nhân sự Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Thư ký/Trợ lý Dưới 1 năm

      Nguyễn Thị Hoa
     (29 tuổi)

  Cập nhật 10/05/2018
Hành chính/ Nhân sự 3 - 5 năm