Ứng viên hàng đầu Tp Hồ Chí Minh
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 21481 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Hồ Thị Ngọc Quyên
     (27 tuổi)

  Cập nhật 20/07/2018
Bán hàng/Kinh doanh Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Thư ký/Trợ lý 3 - 5 năm

      Hoàng Thị Phương Thuỳ
     (24 tuổi)

  Cập nhật 18/07/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

      Nguyễn Thị Thu Hương
     (39 tuổi)

  Cập nhật 17/07/2018
Pháp lý/ Luật 1 - 3 năm

      Bùi Thị Thanh Lan
     (24 tuổi)

  Cập nhật 17/07/2018
Thiết kế/ Mỹ thuật/ Nghệ thuật Dưới 1 năm

      Nhật Tân
     (18 tuổi)

  Cập nhật 16/07/2018
Việc làm bán thời gian/ Freelance Dưới 1 năm

      Mai Bảo Trọng
     (41 tuổi)

  Cập nhật 16/07/2018
Bán hàng/Kinh doanh Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Kho vận/Vật tư/Mua hàng Trên 5 năm

      Não Thị Kim Thoại
     (22 tuổi)

  Cập nhật 14/07/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương 1 năm

      Trần Đức Nhân
     (34 tuổi)

  Cập nhật 14/07/2018
Hành chính/ Nhân sự Trên 5 năm

      Đặng Minh Phát
     (24 tuổi)

  Cập nhật 13/07/2018
CNTT/ Phần mềm 1 năm

      Nguyễn Thị Phượng Quyên
     (28 tuổi)

  Cập nhật 12/07/2018
Hành chính/ Nhân sự Thư ký/Trợ lý 3 - 5 năm