Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 21355 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Nguyễn Văn Bá
     (24 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Xây dựng Kiến trúc/ Thiết kế nội thất 1 - 3 năm

      Vũ Thị Hương
     (33 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Trên 5 năm

Võ Thị Yến Phụng
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Dưới 1 năm

      Nguyễn Thị Hồng Nhung
     (29 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

      phuong nguyen
     (25 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Thư ký/Trợ lý 1 - 3 năm

      Phạm Thị Bích Thùy
     (28 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Trên 5 năm

Huỳnh Thị Ngọc Trinh
     (20 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản Sinh viên/ Thực tập/ Mới tốt nghiệp 1 - 3 năm

Bùi Mạnh Khương
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng CNTT/ Phần mềm 1 - 3 năm

Vũ Khoa Đạt
     (39 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kho vận/Vật tư/Mua hàng 3 - 5 năm

      Nguyễn Khánh
     (29 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại 3 - 5 năm