Ứng viên hàng đầu Tp Hồ Chí Minh
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 21495 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Hưng Nguyễn
     (20 tuổi)

  Cập nhật 21/09/2018
CNTT/ Phần mềm Không yêu cầu

      Nguyễn Tiến Trung
     (33 tuổi)

  Cập nhật 21/09/2018
Bán hàng/Kinh doanh Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Việc làm quốc tế Trên 5 năm

      Phạm Quỳnh Như
     (22 tuổi)

  Cập nhật 21/09/2018
Hành chính/ Nhân sự Dưới 1 năm

      Nguyễn Khánh
     (29 tuổi)

  Cập nhật 21/09/2018
Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Môi trường/ Xử lý chất thải Thực phẩm/ DV ăn uống 3 - 5 năm

      Dương Anh Dũng
     (24 tuổi)

  Cập nhật 20/09/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng CNTT/ Phần mềm CNTT/ Phần cứng, Mạng 1 - 3 năm

      Trịnh Thị Cẩm Linh
     (23 tuổi)

  Cập nhật 20/09/2018
Bán hàng/Kinh doanh Hành chính/ Nhân sự Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 năm

      Nguyễn Thị Phương Nhã
     (22 tuổi)

  Cập nhật 18/09/2018
Ngân hàng/ Đầu tư/ Chứng khoán Không yêu cầu

      Ý Như Trần
     (28 tuổi)

  Cập nhật 18/09/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 năm

      Lâm Thị Kiều Duyên
     (20 tuổi)

  Cập nhật 17/09/2018
Biên dịch/ Phiên dịch Không yêu cầu

      NGUYỄN HỮU TRƯỜNG.
     (26 tuổi)

  Cập nhật 11/09/2018
Y tế/Dược/Sức khoẻ Dưới 1 năm