Ứng viên hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 58129 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Phạm Minh Chánh
     (19 tuổi)

  Cập nhật 20/10/2018
Bán hàng/Kinh doanh Dưới 1 năm

      Huệ Tô
     (48 tuổi)

  Cập nhật 19/10/2018
Ngân hàng/ Đầu tư/ Chứng khoán Không yêu cầu

      Nguyễn Khánh
     (29 tuổi)

  Cập nhật 19/10/2018
Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Môi trường/ Xử lý chất thải Thực phẩm/ DV ăn uống 3 - 5 năm

      Luat Tran Duc
     (20 tuổi)

  Cập nhật 18/10/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Dưới 1 năm

      MítTơ Tồ

  Cập nhật 17/10/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Không yêu cầu

      Nguyễn Thị Hương Trà
     (26 tuổi)

  Cập nhật 17/10/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

      Lý Ngọc Đào
     (23 tuổi)

  Cập nhật 16/10/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Không yêu cầu

      Nguyễn Duy Khánh
     (33 tuổi)

  Cập nhật 15/10/2018
Hành chính/ Nhân sự Pháp lý/ Luật Thư ký/Trợ lý Trên 5 năm

      Hưng Nguyễn
     (23 tuổi)

  Cập nhật 14/10/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Không yêu cầu

      thúy phượng phạm
     (20 tuổi)

  Cập nhật 13/10/2018
Du lịch/ Nhà hàng/ Khách sạn Không yêu cầu