Ứng viên hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 58074 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Lê Đình Luyến
     (31 tuổi)

  Cập nhật 23/07/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 3 - 5 năm

      Phạm Thị Anh Đài
     (27 tuổi)

  Cập nhật 23/07/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương 3 - 5 năm

      Hoàng Thị Phương Thuỳ
     (24 tuổi)

  Cập nhật 23/07/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

      Nguyễn Duy Khánh
     (32 tuổi)

  Cập nhật 23/07/2018
Hành chính/ Nhân sự Pháp lý/ Luật Thư ký/Trợ lý Trên 5 năm

      Phan Toan
     (24 tuổi)

  Cập nhật 22/07/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh 1 - 3 năm

      Manh Hoang

  Cập nhật 20/07/2018
Thiết kế/ Mỹ thuật/ Nghệ thuật Dưới 1 năm

      Hồ Thị Ngọc Quyên
     (27 tuổi)

  Cập nhật 20/07/2018
Bán hàng/Kinh doanh Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Thư ký/Trợ lý 3 - 5 năm

      Nguyen Van Viet
     (32 tuổi)

  Cập nhật 19/07/2018
CNTT/ Phần mềm CNTT/ Phần cứng, Mạng Trên 5 năm

      Phạm Quang Tùng
     (25 tuổi)

  Cập nhật 17/07/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Bất động sản Ngân hàng/ Đầu tư/ Chứng khoán 1 năm

      Quang Đăng
     (21 tuổi)

  Cập nhật 17/07/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Dưới 1 năm