Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 57722 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Phạm Quang Tùng
     (24 tuổi)

  Cập nhật 26/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Ngân hàng/ Đầu tư/ Chứng khoán Dưới 1 năm

      Juny Trần

  Cập nhật 25/04/2018
Biên dịch/ Phiên dịch Không yêu cầu

      Hoàng Văn Hưng
     (31 tuổi)

  Cập nhật 25/04/2018
Vận tải/ Giao nhận/ Lái xe 3 - 5 năm

      Thanh Nhàn
     (18 tuổi)

  Cập nhật 25/04/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Dưới 1 năm

      Nguyễn Văn Bá
     (24 tuổi)

  Cập nhật 25/04/2018
Xây dựng Kiến trúc/ Thiết kế nội thất 1 - 3 năm

      Trần Nguyễn Kim Phát
     (34 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Xây dựng Dự án Trên 5 năm

      Huyền Huỳnh
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Lao động phổ thông 1 - 3 năm

      Lại Thủy Tiên
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Hành chính/ Nhân sự 1 năm

Lê Thị Thùy Trang
     (24 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng 1 năm

      Vũ Thị Hương
     (33 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Trên 5 năm