Ứng viên hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 58072 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Nhật Tân
     (18 tuổi)

  Cập nhật 16/07/2018
Việc làm bán thời gian/ Freelance Dưới 1 năm

      An Nguyễn Thị Mỹ
     (21 tuổi)

  Cập nhật 16/07/2018
Sinh viên/ Thực tập/ Mới tốt nghiệp Không yêu cầu

      Nguyễn Văn Vinh
     (27 tuổi)

  Cập nhật 16/07/2018
Xây dựng Không yêu cầu

      Mai Bảo Trọng
     (41 tuổi)

  Cập nhật 16/07/2018
Bán hàng/Kinh doanh Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Kho vận/Vật tư/Mua hàng Trên 5 năm

      Tôn Nữ Nguyệt Tú
     (21 tuổi)

  Cập nhật 16/07/2018
Bán hàng/Kinh doanh 1 - 3 năm

      Não Thị Kim Thoại
     (22 tuổi)

  Cập nhật 14/07/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương 1 năm

      Trần Đức Nhân
     (34 tuổi)

  Cập nhật 14/07/2018
Hành chính/ Nhân sự Trên 5 năm

      Nguyễn Văn Nhật
     (28 tuổi)

  Cập nhật 13/07/2018
Việc làm tiếng Nhật Dưới 1 năm

      Vũ Ngọc Ánh
     (17 tuổi)

  Cập nhật 13/07/2018
Bán hàng/Kinh doanh Không yêu cầu

      Beo CuLe

  Cập nhật 13/07/2018
Ngân hàng/ Đầu tư/ Chứng khoán Không yêu cầu