Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 57664 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

Cao Nguyên Việt
     (40 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Xây dựng Trên 5 năm

Lưu Thanh Thủy
     (33 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng 3 - 5 năm

Trần Đức Tiến
     (48 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

      Vũ Thành Trung
     (30 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Du lịch/ Nhà hàng/ Khách sạn Trên 5 năm

      Hà Minh Đông
     (24 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Hành chính/ Nhân sự Ngân hàng/ Đầu tư/ Chứng khoán 1 - 3 năm

      Khải Nguyễn
     (31 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh 3 - 5 năm

Đào Thị Dịu
     (22 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Không yêu cầu

Nguyễn Thị Bảo Trang
     (22 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Việc làm bán thời gian/ Freelance 1 năm

      Nguyễn Thị Hồng
     (22 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Dệt may/ Da giày Thiết kế/ Mỹ thuật/ Nghệ thuật Không yêu cầu

Lê Ngọc Tân
     (24 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Xây dựng Kiến trúc/ Thiết kế nội thất 1 - 3 năm