Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 57664 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Phạm Thức Thiết
     (26 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Kho vận/Vật tư/Mua hàng 3 - 5 năm

Dương Văn Phúc
     (23 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Bất động sản 3 - 5 năm

Vũ Trung Nghĩa
     (29 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
CNTT/ Phần mềm Du lịch/ Nhà hàng/ Khách sạn CNTT/ Phần cứng, Mạng 1 - 3 năm

      Nguyễn Thanh Thu Ngân
     (20 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Không yêu cầu

Vu Kim Ngan
     (25 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Hành chính/ Nhân sự 1 - 3 năm

Võ Thị Hoài
     (27 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Pháp lý/ Luật 1 - 3 năm

Phạm Tuấn
     (25 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Kho vận/Vật tư/Mua hàng 1 - 3 năm

Đinh Thị Quyên
     (23 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Dưới 1 năm

Nguyễn Khắc Tú
     (30 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 năm

Đoàn Thị Phương
     (23 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Kho vận/Vật tư/Mua hàng 1 - 3 năm