Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 57723 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Phạm Quang Tùng
     (24 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Ngân hàng/ Đầu tư/ Chứng khoán Dưới 1 năm

Vũ Khoa Đạt
     (39 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kho vận/Vật tư/Mua hàng 3 - 5 năm

Mạnh Linh Nguyễn
     (27 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh 1 - 3 năm

      Nguyễn Khánh
     (29 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại 3 - 5 năm

Nguyễn Hồng Hải
     (28 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng 1 - 3 năm

Lê Doãn Hưng
     (33 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kho vận/Vật tư/Mua hàng Trên 5 năm

      Trần Tiến Định
     (25 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Hành chính/ Nhân sự 1 - 3 năm

Bùi Thị Hạnh
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Dưới 1 năm

Đàm Xuân Lý
     (25 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Dầu khí/ Hoá chất/ Sinh học 1 năm

      Phạm Kim Chi
     (28 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Trên 5 năm