Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 57664 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

Nguyễn Ngọc Huy
     (24 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Xây dựng Dưới 1 năm

Đặng Thị Minh Nguyệt
     (44 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Trên 5 năm

      Nguyễn Thị Thùy Dương
     (26 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương 1 năm

NGUYỄN ĐÀM HẠ MY
     (26 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Hành chính/ Nhân sự 1 - 3 năm

Bui Danh Son
     (27 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Biên dịch/ Phiên dịch 1 - 3 năm

Nguyễn Hoàng Tố Nhiên
     (21 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
QA/QC Thực phẩm/ DV ăn uống Dưới 1 năm

Đoàn Công Hưng
     (25 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Môi trường/ Xử lý chất thải 1 - 3 năm

Nguyễn Quang Thùy Trang
     (22 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Kho vận/Vật tư/Mua hàng Không yêu cầu

Võ Thị Thủy Tiên
     (26 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Kho vận/Vật tư/Mua hàng 1 - 3 năm

Đặng Thị Nhung
     (22 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Pháp lý/ Luật 1 - 3 năm