Ứng viên hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 58072 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Phuc Nghiem
     (30 tuổi)

  Cập nhật 30/06/2018
Vận tải/ Giao nhận/ Lái xe 1 - 3 năm

      Trần Huỳnh Thiên
     (27 tuổi)

  Cập nhật 29/06/2018
Bán hàng/Kinh doanh Lao động phổ thông 1 năm

      Yen Phan
     (27 tuổi)

  Cập nhật 29/06/2018
Lao động phổ thông Không yêu cầu

      Trần Hoàng Long
     (30 tuổi)

  Cập nhật 29/06/2018
Bán hàng/Kinh doanh Dự án Kiến trúc/ Thiết kế nội thất 3 - 5 năm

      LÊ THỊ PHƯƠNG
     (23 tuổi)

  Cập nhật 28/06/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

      Trần Minh Phước
     (30 tuổi)

  Cập nhật 28/06/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Y tế/Dược/Sức khoẻ Trên 5 năm

      Thùy Dung Ngô - thuydung13.17@gmail.com
     (23 tuổi)

  Cập nhật 28/06/2018
Ngân hàng/ Đầu tư/ Chứng khoán Không yêu cầu

      Mai Văn Hải
     (24 tuổi)

  Cập nhật 27/06/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Dưới 1 năm

      Trí Cao
     (48 tuổi)

  Cập nhật 26/06/2018
Kiến trúc/ Thiết kế nội thất Không yêu cầu

      Thêu Nguyễn thị
     (25 tuổi)

  Cập nhật 25/06/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Hành chính/ Nhân sự Không yêu cầu