Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 57723 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

Phạm Văn Sơn
     (28 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Xây dựng 3 - 5 năm

Nguyễn Bình Luận
     (23 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Xây dựng Sinh viên/ Thực tập/ Mới tốt nghiệp Không yêu cầu

Đặng Thị Minh Nguyệt
     (44 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Trên 5 năm

      Nguyễn Tố Ngọc
     (24 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh QA/QC Kho vận/Vật tư/Mua hàng 1 - 3 năm

      Phan Hoàng Tường Quyên
     (28 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Y tế/Dược/Sức khoẻ 1 - 3 năm

      Mai Bảo Trọng
     (41 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Kho vận/Vật tư/Mua hàng Trên 5 năm

      Tan Hoang
     (31 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Xây dựng Trên 5 năm

      Hồ Đăng Tình
     (22 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh 1 - 3 năm

      Huỳnh Thị Thu Huyền
     (23 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Hành chính/ Nhân sự Du lịch/ Nhà hàng/ Khách sạn 1 - 3 năm

Ngô Văn Hồng
     (23 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng 1 - 3 năm